Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul diagnosticului precoce a tumorilor pielii în condiţiile Centrului Medical Privat


Autor: Tcacenco Ecaterina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Mereuţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cancer cutanat, tumori ale pielii, melanom, dermatoscopie computerizată, screening dermatologic, algoritm oncodermatologic, management medical, colaborare interinstituţională.

Adnotare

Cuvinte-cheie: cancer cutanat, tumori ale pielii, melanom, dermatoscopie computerizată, screening dermatologic, algoritm oncodermatologic, management medical, colaborare interinstituţională.

Domeniul de studiu – managementul diagnosticului precoce al tumorilor pielii în condiţiile Centrului Medical Privat (CMP).

Scopul lucrării: Argumentarea ştiinţifică a modelului de organizare a diagnosticului precoce al tumorilor de piele în condiţiile Centrului Medical Privat.

Obiectivele lucrării: 1. Studierea contingentului de pacienţi cu tumori ale pielii care s-au adresat la Centrul Medical Privat „Galaxia” în perioada anilor 2002-2010; 2. Relevarea caracteristicilor medico-sociale ale pacienţilor cu tumori ale pielii; 3. Elaborarea modelului de organizare a diagnosticului precoce şi al unui algoritm de diagnostic al tumorilor cutanate în condiţiile CMP; 4. Argumentarea şi formularea principiilor de colaborare a CMP cu IMSP în prestarea serviciilor de diagnostic şi tratament al tumorilor de tegument.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră în Republica Moldova s-a implementat de autor metoda contemporană de diagnostic al tumorilor pielii - dermatoscopia computerizata, s-a efectuat un studiu ştiinţific complex privind diagnosticul precoce al tumorilor de piele în condiţiile Centrului Medical Privat şi s-a elaborat modelul de organizare a diagnosticului precoce al tumorilor pielii în condiţiile CMP, care să utilizeze un algoritm de diagnostic al tumorilor pielii şi, în manieră inedită, care presupune drept precondiţie a succesului colaborarea CMP cu IMSP în domeniul oncodermatologic.

Problema ştiinţifică soluţionată. A fost elaborat un model de organizare a diagnosticului precoce al tumorilor pielii în condiţiile centrului medical privat.

Semnificaţia teoretică. Studiul şi-a adus un aport important în completarea cunoştinţelor despre tendinţele parametrilor epidemiologici şi afişările clinice de elecţie ale cancerului cutanat în spaţiul ţării noastre. Autorul pledează, alăturând argumentele teoretice de rigoare, pentru ordonarea unui nou sistem managerial în diagnosticul precoce al tumorilor pielii în condiţiile CMP, iar principiile novatoare sub acest aspect vor extinde mijloacele de diagnostic şi vor eficientiza terapia antitumorală, care, prescrisă în termeni utili, va diminua costurile necesare îngrijirii pacienţilor ce suferă de aceste afecţiuni prin reducerea cazurilor diagnosticate în forme grave.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele lucrării oferă clinicianului dermato-oncolog sugestii concrete de eficientizare a terapiei antitumorale, deschid perspective de perfecţionare continuă a diagnosticului şi argumentează necesitatea de implementare a noi metode de diagnostic. Principiile de management eficient şi în special colaborativ, emise în urma cercetărilor efectuate de acest studiu de sondaj analitic asupra unui aspect de extremă valoare, se vor putea utiliza pentru organizarea unui management diagnostic cât mai eficient al cancerelor cutanate atât în cadrul serviciilor private, cât şi în cel al sistemului de servicii de sănătate publice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Sugestiile de ameliorare a managementului diagnostic pentru cancerele de piele elaborate în baza rezultatelor cercetării au fost ordonate sub forma unui ciclu întreg de materiale instructive pentru specialiştii din teren şi pentru pacienţi, iar postulatele de esenţă formulte în cadrul cercetării au fost incluse în curricula universitară, la cursurile de instruire postuniversitară a medicilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, apoi şi la Colegiul Naţional de Medicină. Întreg blocul de sugestii şi recomandări metodice emise pe marginea studiului au fost propuse consiliului medical specializat al IOM ca ghid de optimizare a serviciilor diagnostice în Republica Moldova.

Cuprins


1. OPŢIUNILE MODERNE VIZAVI DE DIAGNOSTICUL TUMORILOR DE PIELE
 • 1.1. Implicaţiile medico-sociale ale tumorilor pielii
 • 1.2. Viziunea modernă asupra etiologiei şi patogeniei tumorilor de piele
 • 1.3. Parametrii epidemiologici ai cancerului de piele şi melanomului malign în diferite ţări
 • 1.4. Progresul tehnologic în diagnosticul tumorilor de piele
 • 1.5. Concluzii la capitolul

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metode şi tehnici de recoltare, prelucrare şi interpretare a datelor
 • 2.3. Metodologia cercetării prin aplicarea metodei de cercetare SWOT
 • 2.4. Aplicarea dermatoscopiei computerizate ca tehnică performantă
 • de diagnostic precoce al tumorilor de piele
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICELE MEDICO-SOCIALE ALE PACIENŢILOR CU TUMORI ALE PIELII
 • 3.1. Dinamica morbidităţii prin tumori ale pielii în Republica Moldova
 • 3.2. Depistarea tumorilor pielii în Centrul Sănătăţii Familiei „Galaxia”
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3
 • 4. MODEL DE MANAGEMENT ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII
 • DIAGNOSTICULUI PRECOCE AL TUMORILOR PIELII
 • 4.1. Managementul oncodermatologic
 • 4.2. Screeningul oncodermatologic în depistarea precoce a tumorilor pielii
 • 4.3. Algoritm de diagnostic al tumorilor pielii
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. MANAGEMENTUL BAZAT PE COLABORAREA INTERINSTITUŢIONALĂ A INSTITUŢIEI MEDICO-SANITARE PUBLICE (IMSP) CU CENTRUL MEDICAL PRIVAT (CMP) ÎN DOMENIUL DEPISTĂRII TUMORILOR DE TEGUMENT
 • awswg
 • 5.1. Aspecte generale ale colaborării interinstituţionale a serviciilor medicale
 • publice cu cele private
 • 5.2. Formularea principiilor de colaborare a CMP cu IMSP în domeniul
 • diagnosticului precoce al tumorilor pielii
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE