Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologia de producere a vinurilor seci pe baza corectării gradului de alcool


Autor: Stoleicova Svetlana
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Nicolae Taran
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română
Adobe PDF document0.61 Mb / în engleză

Teza

CZU 663.252: 663.253

Adobe PDF document 16.00 Mb / în engleză
153 pagini


Cuvinte Cheie

vin, concentra ia alcoolică , dealcoolizare, calitate.

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia ce include 194 titluri, 9 anexe, 111 pagini de conţinut de bază, 32 tabele, 27 figuri. Rezultatele au fost expuse în 12 publicaţii. Cuvinte-cheie: vin, concentra ia alcoolică , dealcoolizare, calitate.

Domeniul de studiu: 253.03 -Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice.

Scopul şi obiectivele lucrării: scopul lucrării constă în perfecţionarea tehnologiei de corectare a conţinutului de alcool în vinurile albe şi roşii seci prin metoda distilării sub vid.

Obiectivele sunt următoarele: elaborarea regimurilor tehnologice optimale pentru corectarea conţinutului de alcool în vinurile prin metoda distilării sub vid, studiul influenţei procesului de dealcoolizare asupra indicilor fizico-chimici, complexului volatil, notei organoleptice a vinurilor obţinute; stabilirea influenţei acestui proces tehnologic asupra stabilităţii vinurilor albe şi roşii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în argumentarea ştiinţifică a tehnologiei de ameliorare a calităţii vinurilor albe şi roşii seci prin corectarea gradului alcoolic cu utilizarea metodei de distilare sub vid. Argumentarea ştiinţifică se bazează pe rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale, care denotă stabilitatea complexului volatil studiat, variaţia compoziţiei fizico-chimice şi ameliorarea calităţii senzoriale ale vinurilor cu grad alcoolic corectat. Noutatea ştiinţifică a lucrării este confirmată de brevetul de invenţie „Procedeu de obţinere a vinurilor naturale” (Hotărîre pozitivă, AGEPI, Nr: 8266 din 17.11.2015).

Problema ştiinţifică soluţionată constă în stabilirea şi argumentarea corelaţiei dintre parametrii procesului tehnologic de dealcoolizare a vinului şi conţinutului de alcool în produsul final cu grad alcoolic corectat. Corelaţia determinată este exprimată prin ecuaţii de regresie pentru vinul alb şi roşu.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: În baza cercetărilor efectuate, referitor la metodele de producere şi ameliorarea calităţii vinurilor obţinute în urma corectării conţinutului de alcool, au fost elaborate scheme tehnologice de fabricare a vinurilor cu grad alcoolic corectat şi parametrii procesului tehnologic de producere a vinurilor albe şi roşii naturalе cu grad alcoolic corectat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetării au fost testate şi implementate în condiţiile fabricii de vinuri ÎM„Nectar S” SRL prin producerea unor loturi de vinuri cu concentraţia alcoolică corectată, în volum de 2000 dal după schema tehnologică perfecţionată.

Cuprins


1.TECHNOLOGICAL ASPECTS OF REDUCED ALCOHOL CONTENT WINE PRODUCTION
 • 1.1. Identification and analysis of factors which determined the necessity of reduced alcohol content wine production…
 • 1.1.1.Study of the regulatory framework in the process of low-alcohol wine production
 • 1.1.2. Global warming and its influence on the modern viticulture and winemaking
 • 1.1.3. Health policies and consumer demand on low-alcohol wines
 • 1.2. Analysis and characteristics of the methods for low alcohol wines production
 • 1.2.1. Utilization of viticultural and prefermentation practices for low alcohol wine production
 • 1.2.2. Utilization of microbiological strategies for reduction alcohol levels in wine
 • 1.3. Analysis and characteristics of physical methods for reduced alcohol wines production
 • 1.3.1 Membrane based technologies for reducing alcohol content in wines and their characteristics
 • 1.3.2 Heat based technologies for reducing alcohol content in wines and their characteristics
 • 1.3.3 Adsorptive and other methods for low alcohol wine production
 • 1.4 Characteristics of principal classes of wine volatile compounds
 • 1.4.1. Contribution of volatile compounds to wine quality
 • 1.4.2. Influence of dealcoholization process on aromatic complex of wines and recovery of aroma compounds
 • 1.5. Conclusions to the chapter 1

2. MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
 • 2.1. Materials of research
 • 2.2. Methods of research
 • 2.2.1 Operational principle of rotary vacuum evaporator for production of wines with low alcohol content
 • 2.2.2. Instrumental procedure for routine measurement of all the main quality parameters of must and wine by using of FOSS WineScanTMSO2 (Denmark)
 • 2.2.3 Determination of volatile complex of wines
 • 2.2.4 Conventional and standard methods of analysis
 • 2.2.5. Organoleptic evaluation of white and red wines with reduced alcohol content
 • 2.2.6. Statistical and mathematical analysis of the obtained results
 • 2.3 Conclusions to the 2 chapter

3. ELABORATION OF OPTIMAL REGIMES FOR CORRECTION OF ALCOHOLIC CONTENT IN WINES USING VACUUM DISTILLATION METHOD
 • 3.1 Influence of dealcoholization process temperature on physical and chemical composition and aromatic complex of obtained wines
 • 3.2. Influence of pressure of dealcoholization process on physical- chemical composition and aromatic complex of obtained wines
 • 3.3. Influence of the process time of dealcoholization process on physical and chemical parameters of obtained white and red wines
 • 3.4. Influence of wine volume in the dealcoholization process on physical and chemical parameters of obtained white and red wines
 • 3.5 Influence of initial alcohol content on physical-chemical parameters of white and red wines
 • 3.6. Statistical and mathematical analysis of the results
 • 3.7. Conclusions to the chapter 3

4. IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL REGIMES FOR CORRECTION OF ALCOHOLIC CONTENT IN WINES
 • 4.1. Elaboration of technological regimes for dry wines alcoholic content correction
 • 4.2. Influence of dealcoholization process on wine stability
 • 4.3. Influence of the dealcoholization process on organoleptic properties of white and red wines
 • 4.4. Production testing and implementation of improved technology for alcoholic content correction using vacuum distillation method
 • 4.5. Conclusions to the chapter 4

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS