Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Apimonitoringul calităţii mediului ambiant în zona de centru a Republicii Moldova


Autor: Gliga Olesea
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Zoologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.24 Mb / în română

Teza

CZU 638.12: 502/504 (478) (043.2)

Adobe PDF document 4.92 Mb / în română
144 pagini


Cuvinte Cheie

monitoring, mediu, poluare, Apis mellifera, metale grele, pesticide.

Adnotare

Teza conţine: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, 219 referinţe bibliografice, 9 anexe, 115 pagini de text de bază, 39 tabele şi 12 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Ecologie.

Scopul lucrării: Dezvoltarea biomonitoringului calităţii mediului ambiant în Republica Moldova prin intermediul Apis mellifera L. şi a produselor ei, elaborarea unor propuneri de evaluare/estimare a nivelului de poluare a ecosistemelor naturale şi antropizate.

Obiectivele lucrării: Determinarea conţinutului metalelor grele (Pb, Cd, Cu) în componentele mediului (sol, apă, flori) și componentele apicole (corp albine, polen, miere, propolis); determinarea reziduurilor de pesticide (organoclorurate, organofosforice şi piretroide) în componentele mediului și componentele apicole; elucidarea corelaţiei poluării mediului ambiant cu conţinutul poluanţilor în corpul albinei melifere şi produsele ei; cercetarea influenţei poluanţilor asupra viabilităţii şi productivităţii familiilor de albine; elaborarea propunerilor de evaluare a calităţii mediului ambiant.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră pentru Republica Moldova a fost efectuată o cercetare ştiinţifică complexă de monitorizare a calităţii mediului prin intermediul albinei melifere privind conţinutul şi distribuirea metalelor grele (Pb, Cd, Cu) și pesticidelor (organoclorurate, organofosforice şi piretroide) în componentele mediului și componentele apicole în situri cu diferit impact antropic. A fost studiată influenţa metalelor grele asupra viabilităţii şi productivităţii familiilor de albine. A fost elucidată relaţia concentraţiei metalelor grele şi pesticidelor în componentele mediului şi concentraţia acestora în corpul albinelor şi produselor apicole.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în dezvoltarea apimonitoringului calităţii mediului ambiant, astfel că ne-am propus elaborarea unui procedeu de evaluare a nivelului de poluare a mediului ambiant, fapt ce a permis la sporirea obiectivităţii evaluării şi accesibilităţii largi de utilizare (a acestui procedeu) de către persoanele interesate (apicultori, agricultori, ecologişti, asociaţii turistice etc).

Semnificaţia teoretică. În rezultatul cercetărilor s-au acumulat noi cunoştinţe privind conţinutul și distribuirea metalelor grele în componentele mediului (sol, apă, floră), albine şi produsele apicole (polen, miere, propolis) din situri cu diferit impact antropic.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetărilor pun baza biomonitoringului ecologic şi evalurea nivelului de poluare a mediului ambiant, utilizând pentru aceasta albina meliferă şi produsele ei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. În baza cercetărilor efectuate a fost elaborat un procedeu de evaluare a gradului de poluare a mediului ambiant cu metale grele prin intermediul unor produse apicole (polenul) şi realizate 5 implementări.

Cuprins


1. MONITORIZAREA FACTORILOR POLUANȚI ÎN MEDIUL AMBIANT
 • 1.1. Factorii poluanți ai mediului ambiant
 • 1.2. Impactul metalelor grele și pesticidelor asupra mediului și populației
 • 1.3. Albinele și produsele lor, potențiali bioindicatori ai poluării mediului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Schema cercetărilor, descrierea siturilor amplasării stupinelor experimentale
 • 2.2. Metoda decelării metalelor grele și pesticidelor în componentele mediului și produsele apicole
 • 2.3. Metodele statistice și biometrice utilizate
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. METALELE GRELE ÎN COMPONENTELE MEDIULUI, CORPUL ALBINEI MELIFERE ȘI ÎN PRODUSELE APICOLE
 • 3.1. Conținutul metalelor grele în componentele mediului și produsele apicole
 • 3.1.1. Conținutul metalelor grele în sol, apă și florile plantelor melifere
 • 3.1.2. Conținutul metalelor grele în corpul albinelor
 • 3.1.3. Conținutul metalelor grele în produsele apicole
 • 3.2. Corelația între conținutul de metale grele în produsele apicole și corpul albinei
 • 3.3. Influența metalelor grele asupra viabilității și productivității familiilor de albine
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PESTICIDELE ÎN MEDIUL AMBIANT ȘI RELAȚIA POLUANȚILOR CU ALBINA MELIFERĂ ȘI PRODUSELE EI
 • 4.1. Conținutul reziduurilor de pesticide în componentele mediului și produsele apicole
 • 4.1.1. Conținutul reziduurilor de pesticide organoclorurate în sol și apă
 • 4.1.2. Conținutul reziduurilor de pesticide organoclorurate, organofosforice și piretroide în produsele apicole
 • 4.2. Relaţia poluanţilor din mediul ambiant cu albina meliferă şi produsele ei
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI