Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţiei


Autor: Rubanovici Vladislav
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Grigore Friptuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 613.2+613.955:796

Adobe PDF document 4.11 Mb / în română
172 pagini


Cuvinte Cheie

alimentaţie, stare de sănătate, elevii instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie (240 surse,) 112 pagini conţinut de bază, 16 figuri, 25 tabele şi 22 anexe. Rezultatele studiului au fost publicate în 24 lucrări. Domeniul de studiu: igienă. Scopul lucrării: estimarea igienică a alimentaţiei şi stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv şi elaborarea unor măsuri de prevenţie.

Obiectivele lucrării: studierea evoluţiei problemei alimentaţiei şi stării de sănătate a elevilor care practică sportul; cercetarea şi evaluarea igienică a particularităţilor cantitative şi calitative ale alimentaţiei elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv; studierea şi estimarea particularităţilor stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv; determinarea corelaţiilor dintre indicii stării de sănătate şi indicii cantitativi şi calitativi ai alimentaţiei elevilor; estimarea gradului de adaptare; argumentarea şi elaborarea măsurilor de ameliorare a alimentaţiei şi stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Rezultatele studiului sunt o realizare în premieră a unui cercetări complexe a stării de sănătate a elevilor în relaţie cu aspectele nutriţionale (aportul energetic şi nutriţional).

Problema ştiinţifică soluţionată. Au fost identificate relaţiile dintre caracteristicile cantitative şi calitative ale alimentaţiei elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv şi indicii stării de sănătate, elaborate măsuri de prevenţie.

Semnificaţia teoretică şi aplicativă. Studiul efectuat a permis elaborarea unei metodologii originală de cercetare în această problemă, care poate fi utilizată şi în alte cercetări din domeniul sănătăţii populaţiei în relaţie cu factorul alimentar.

Au fost evidenţiate principii teoretice importante pentru medicina sportivă privind alimentaţia şi starea de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv. Rezultatele studiului completează capitolele respective ale bazelor teoretice etiopatogenice în problemă şi ale programelor de instruire a medicilor, antrenorilor, etc. S-a argumentat şi elaborat un complex de măsuri profilactice privind alimentaţia elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv, a sportivilor de performanţă şi a persoanelor care practică sportul de masă.

Implementarea rezultatelor studiului. Rezultatele cercetării au fost utilizate la elaborarea ghidului practic privind optimizarea alimentaţiei raţionale a sportivilor. Principiile de bază ale lucrării sunt implementate în programele de studii la etapele de instruire universitară şi postuniversitară a studenţilor, rezidenţilor igienişti şi de medicină sportivă în cadrul catedrelor de igienă, igienă generală şi Cursului de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. EVOLUŢIA PROBLEMEI ALIMENTAŢIEI ŞI STĂRII DE SĂNĂTATE A ELEVILOR CARE PRACTICĂ SPORTUL
 • 1.1. Importanţa activităţilor fizice, sportului şi a alimentaţiei raţionale pentru elevi
 • 1.2. Particularităţile cantitative şi calitative ale raţiei alimentare a elevilor
 • 1.3. Particularităţile stării de sănătate a elevilor
 • 1.4. Măsurile de îmbunătăţire a alimentaţiei şi stării de sănătate a elevilor
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Caracteristica generală a metodelor de cercetare şi selectarea eşantionului de studiu
 • 2.2. Prelucrarea matematico-statistică a materialului acumulat
 • 2.3. Volumul total al investigaţiilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ESTIMAREA IGIENICĂ A ALIMENTAŢIEI ELEVILOR DIN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE CU PROFIL SPORTIV
 • 3.1. Caracteristica igienică a aprovizionării elevilor cu produse alimentare
 • 3.2. Evaluarea igienică a compoziţiei chimice şi valorii energetice a raţiei alimentare a elevilor
 • 3.2.1. Estimarea igienică a asigurării elevilor cu macronutrienţi (proteine, lipide, glucide)
 • 3.2.2. Valoarea energetică a raţiei alimentare zilnice a elevilor
 • 3.2.3. Estimarea igienică a asigurării elevilor cu micronutrienţi (vitamine, săruri minerale)
 • 3.2.4. Estimarea rezultatelor investigaţiilor de laborator privind raţiile alimentare
 • 3.3. Cheltuielile energetice ale elevilor conform activităţilor diurne
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ESTIMAREA INDICILOR STĂRII DE SĂNĂTATE A ELEVILOR DIN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE CU PROFIL SPORTIV
 • 4.1. Particularităţile dezvoltării fizice a elevilor
 • 4.2. Caracteristica morbidităţii generale a elevilor
 • 4.2.1. Caracteristica morbidităţii elevilor în funcţie de adresabilitate
 • 4.2.2. Estimarea stării de sănătate a elevilor în rezultatul examenelor medicale
 • 4.2.3. Evaluarea morbidităţii elevilor după datele fişelor medicale individuale
 • 4.2.4. Caracteristica şi evaluarea traumatismului sportiv
 • 4.3. Evaluarea indicilor generali de laborator ai sângelui şi urinei
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. EVALUAREA CORELAŢIEI DINTRE INDICII STĂRII DE SĂNĂTATE A ELEVILOR ŞI FACTORUL ALIMENTAR
 • 5.1. Evaluarea legăturii corelative dintre cantitatea principalelor substanţe nutritive din alimente şi unele maladii netransmisibile
 • 5.2. Evaluarea corelaţiei dintre factorul alimentar şi unii indicatori ai compoziţiei sângelui şi urinei
 • 5.3. Estimarea gradului de adaptare a elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE