Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iulie /

Aspecte fizico-chimice ale procesului de sinteză microbiologică a nanoparticulelor de fier


Autor: Anghel Lilia
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.04 - Chimie fizică
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.86 Mb / în română

Teza

CZU 544.165.546.72(043.3)

Adobe PDF document 6.84 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

nanoparticule de fier, mecanisme moleculare, biosorbție, Dunaliella salina, biomineralizare, lactoferina, simulări de dinamică moleculară

Adnotare

Teza este constituită din compartimentul de introducere, patru capitole în care sunt prezentate noțiuni teoretice și contribuții proprii ce constau din rezultate obținute experimental și teoretic, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 232 titluri, 2 anexe, 114 pagini de text de bază, 22 tabele și 48 figuri.

Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: nanoparticule de fier, mecanisme moleculare, biosorbție, Dunaliella salina, biomineralizare, lactoferina, simulări de dinamică moleculară.

Domeniul de studiu: 144.01. - Chimie fizică Scopul tezei constă în studierea aspectelor fizico-chimice și mecanismului sintezei microbiologice a nanoparticulelor pe bază de fier.

Obiective: elaborarea unei metodologii de testare a microorganismelor pentru identificarea capabilității de obținere a nanoparticulelor, la nivel de laborator; identificarea factorilor fizico-chimici ce favorizează procesul de sinteză microbiologică a nanoparticulelor; cercetarea unor proteine pentru stabilirea mecanismelor care stau la baza procedeului dirijat de sinteză a nanoparticulelor de fier.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată au fost stabilite mecanismele procesului de sinteză microbiologică a nanoparticulelor de fier. Pentru prima dată a fost utilizată metoda de simulare de dinamică moleculară pentru cercetarea mecanismelor procesului de sinteză a nanoparticulelor de fier.

Problema științifică soluționată constă în identificarea mecanismelor ion-moleculare care stau la baza procedeului dirijat de sinteză a nanoparticulelor de fier cu utilizarea tulpinii de microalge verzi Dunaliella salina CNM-AV-02 fapt ce va permite optimizarea metodelor microbiologice existente. Semnificația teoretică. Rezultatele obținute contribuie la consolidarea cunoștințelor despre mecanismele care stau la baza procesului de sinteză microbiologică a nanoparticulelor de fier cu utilizarea microalgelor. De asemenea, a fost demonstrată posibilitatea utilizării metodelor de simulare de dinamică moleculară pentru explicarea fenomenelor fizico-chimice ce se petrec la nivel molecular.

Valoarea aplicativă a lucrării. Cercetările aplicative au permis elaborarea unei metode de evaluare a capabilității microorganismelor de a sintetiza nanoparticule, dar și de optimizare a metodelor microbiologice existente pentru modificarea dirijată a parametrilor fizico-chimici ai nanoparticulelor de interes științific.

Implementarea rezultatelor științifice. Metoda de evaluare a microorganismelor pentru identificarea capabilității de obținere a nanoparticulelor, la nivel de laborator, a fost testată în Laboratorul de Ficobiotehnologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie AȘM

Cuprins


1. SINTEZA MICROBIOLOGICĂ A NANOPARTICULELOR DE FIER
 • 1.1. Nanoparticulele pe bază de fier şi proprietăţile acestora
 • 1.2. Aplicaţii ale nanoparticulelor pe bază de fier
 • 1.3. Consideraţii generale ale sintezei nanoparticulelor pe bază de fier
 • 1.4. Aspectele fizico-chimice ale mecanismului de sinteză microbiologică a nanoparticulelor de fier
 • 1.4.1.Biosorpţia
 • 1.4.2. Biomineralizarea
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTELE FIZICO-CHIMICE ALE SINTEZEI MICROBIOLOGICE A NANOPARTICULELOR DE FIER
 • 2.1.Tulpina Dunaliella salina ca model de studiu
 • 2.2.Metodologia studiului de sorbţie microbiologică a ionilor de fier de către celulele tulpinii Dunaliellei salina
 • 2.3. Efectul parametrilor de operare asupra procesului de sorbţie microbiologică a ionilor de fier
 • 2.4. Descrierea procesului de sorbţie microbiologică a ionilor de fier
 • 2.5. Analiza spectrală a biomasei Dunaliella salina în domeniul IR
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3.STUDII FIZICO-CHIMICE ALE PROTEINELOR IMPLICATE ÎN PROCESUL DE SINTEZĂ MICROBIOLOGICĂ
 • 3.1. Transferinele
 • 3.2. Lactoferina
 • 3.3. Metodologia de cercetare a structurii și mecanismului de interacțiune a lactoferinei cu ionii de Fe(III)
 • 3.4. Studiu de aliniere multiplă a moleculelor de lactoferină
 • 3.5. Validarea fișierului de structură al lactoferinei diferice umane
 • 3.6. Studiul constantelor de aciditate ale resturilor de aminoacizi din structura lactoferinei umane
 • 3.7. Calculul potenţialului electrostatic pe suprafaţă
 • 3.8. Caracterizarea spectrală a lactoferinei umane în domeniul IR
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3

4. SIMULĂRI DE DINAMICĂ MOLECULARĂ
 • 4.1. Bazele teoretice ale simulărilor de dinamică moleculară
 • 4.2.Procedura simulării de dinamică moleculară
 • 4.3.Simularea de dinamică moleculară a lactoferinei
 • 4.4.Evaluarea calității experimentelor de dinamică moleculară
 • 4.5.Evaluarea stabilităţii lactoferinei în diferite conformaţii
 • 4.6.Evaluarea rolului unor resturi de aminoacizi din structura proteică
 • 4.7.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂR