Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale în diferite perioade ale ontogenezei


Autor: Aglaida Bolboceanu
Gradul:doctor habilitat în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2005
Consultanţi ştiinţifici: Petru Jelescu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Nicolae Bucun
doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Academia de Psihologie şi Managemant din Rusia
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

copil, adult, interacţiune socială, comunicare, sferă cognitivă, inteligentă, dezvoltare intelectuală, atitudine obiectuală, atitudine subiectuală, planul intern al acţiunii, formă de comunicare, trebuinţă de comunicare, comunicare situativ-personală, situativ-constructivă, nesituativ-cognitivă, nesituativ-personală, comunicare nesituativă teoretico-practică, comunicare personal-intimă, deficit cronic de comunicare, pruncie, copilăria fragedă, vârsta preşcolară, mica şcolaritate, preadolescenţa

Adnotare

În teza de doctor habilitat impactul comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale a copiilor din copilăria fragedă până în preadolescenţă este abordat în contextul teoriei cultural-istorice a dezvoltării psihice şi pe baza concepţiei despre activitatea comunicativă. Au fost depistate unele particularităţi specifice ale influenţei comunicării cu adultul asupra inteligenţei în copilăria fragedă, perioada preşcolară, mica şcolaritate şi preadolescenţă.

Prin compararea structurii şi nivelului dezvoltării intelectuale a copiilor, care se educă în familie cu a celor instituţionalizaţi s-a demonstrat, că comunicarea cu adultul este o determinantă permanentă a dezvoltării cognitive, iar aportul ei depinde de conţinutul dominant al trebuinţei de comunicare a subiectului.

Modificarea conţinutului trebuinţei de comunicare cu adultul în condiţiile experimentului formativ are consecinţe pentru capacitatea copilului de a realiza operaţii mintale în situaţii cu conţinuturi sociale, influenţând totodată neoformaţiunile cognitive, caracteristice vârstei.

Rezultatele cercetării pot fi aplicate în domeniul educaţiei copiilor de diferite vârste, în procesul de pregătire a cadrelor didactice pentru unităţile de învăţământ de tip închis şi deschis, pentru pedagogizarea părinţilor.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Impactul comunicării asupra dezvoltării intelectuale: orientări moderne
 • 1.1. Dimensiunea psihologică generală a comunicării şi influenţa ei asupra inteligenţei
 • 1.2. Impactul comunicării din perspectivă psihosociologică
 • 1.3. Comunicare şi dezvoltare intelectuală în concepţia activităţii comunicative

Capitolul 2. Abordarea cultural-istorică a impactului comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale
 • 2.1. Dezvoltarea intelectuală: delimitări conceptuale
 • 2.2. Teoria cultural-istorică a dezvoltării psihice – baza conceptuală a cercetării relaţiei „comunicare - dezvoltare intelectuală”
 • 2.3. Trebuinţa de comunicare şi dezvoltarea intelectuală
 • 2.4. Modelul conceptual al impactului comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale

CAPITOLUL 3. Implicaţii ale comunicării cu adultul în dezvoltarea intelectuală a copiilor de vârstă fragedă
 • 3.1. Obiective investigaţionale şi consideraţii metodice
 • 3.2. Impactul comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale în anul doi de viaţă
 • 3.3. Operarea cu imaginile în plan intern în anul trei de viaţă
 • 3.4. Raportul dintre conţinutul trebuinţei comunicative şi acţiunile intelectuale în copilăria timpurie
 • 3.5. Discutarea rezultatelor referitor la impactul comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale a copiilor de vârstă fragedă

CAPITOLUL 4. Dezvoltarea intelectuală a preşcolarului în comunicarea cu adultul
 • 4.1. Particularităţi ale comunicării cu adultul în eşantioanele experimentale
 • 4.2. Studiu experimental al impactului comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale a preşcolarului
 • 4.3. Trebuinţa de colaborare cu adultul în domeniul practic şi particularităţile dezvoltării intelectuale

Capitolul 5. Comunicarea cu adultul şi dezvoltarea intelectuală în perioada micii şcolarităţi
 • 5.1. Conţinutul trebuinţei de comunicare cu adultul a elevilor de vârstă şcolară mică1
 • 5.2. Specificul trebuinţei de comunicare cu adultul a elevilor mici din şcoala internat
 • 5.3. Caracteristici ale dezvoltării intelectuale în comunicare cu adultul
 • 5.4. Influenţa exersării comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale în perioada micii şcolarităţi

CAPITOLUL 6. Contribuţia comunicării cu adultul la dezvoltarea intelectuală a preadolescentului
 • 6.1. Sfera comunicativă a preadolescentului: Celălalt, mai mare
 • 6.2. Particularităţi ale dezvoltării intelectuale în raport cu caracteristicile comunicării
 • 6.3. Dependenţa gândirii creative a preadolescenţilor de sfera comunicativă