Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Jelescu Petru, doctor habilitat, profesor universitarJelescu Petru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1460
Specialităţi abilitate: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic 19.00.05 ISE preşedinte CSS
conducător
Bolboceanu Aglaida
01.02.2019
D Particularități psihosociale ale stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar 19.00.05 ISE referent
conducător
Bucun Nicolae
18.02.2019
D Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învatamânt general 19.00.05 ISE referent
conducător
Bucun Nicolae
05.03.2019

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dezvoltarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții psihologi 19.00.07 UPSC conducător 23.11.2018
D Formarea gândirii psihologice la studenţii psihologi 19.00.07 UPSC conducător 28.05.2015
D Particularităţile psihocomportamentului empatic al studenţilor psihologi în perioada anilor de studii 19.00.07 UPSC conducător 28.05.2015
D Particularităţile formării afirmării şi negării la copii de vîrstă timpurie 19.00.07 conducător 17.04.2008
DH Impactul comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale în diferite perioade ale ontogenezei 19.00.07 consultant 21.04.2005