Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Creşterea performanţelor întreprinderilor vinicole prin implementarea managementului strategic


Autor: Rina Ţurcan
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ilie Blaj
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

managementul contemporan, managementul strategic, strategie, avantaj strategic, performanţă, eficienţă economică integrală, viticultura, industria vinicolă, complexul viti-vinicol, integrarea pe verticală, promovarea, implementarea, dezvoltarea, sporirea performanţelor

Adnotare

Prezenta teză are ca scop cercetarea problemelor dezvoltării sectorului viti-vinicol şi elaborarea măsurilor de creştere a performanţelor întreprinderilor vinicole prin implementarea managementului strategic. În acest scop în lucrare a fost abordată baza teoretică a managementului strategic şi determinate cele mai potrivite strategii pentru dezvoltarea întreprinderilor vinicole.

În lucrare a fost estimată dinamica dezvoltării sectorului viti-vinicol şi nivelul eficienţei acestuia. Sunt elucidate cauzele ce împiedică dezvoltarea prosperă a sectorului dat. Se propune o nouă metodică de evaluare a eficienţei economice integrale a producerii strugurilor, prelucrării lor, fabricării producţiei vinicole şi comercializării acesteia.

Reieşind din analiza strategică a sectorului viti-vinicol, în lucrare au fost recomandate direcţiile principale de creştere a performanţelor întreprinderilor vinicole din care fac parte: elaborarea şi argumentarea strategiilor pe termen scurt şi mediu pentru întreprinderile vinicole din Republica Moldova în scopul îmbunătăţirii situaţiei economico-financiare curente şi a sporirii performanţelor acestora; argumentarea căilor de integrare pe verticală a întreprinderilor vinicole cu furnizorii de materie primă şi etapa comercializării producţiei; argumentarea sugestiilor de eficientizare a „Programului de restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020”; elaborarea strategiilor de perfecţionare şi gestionare eficientă a portofoliului de producţie la nivelul întreprinderii.

Recomandările metodologice şi practice expuse în prezenta lucrare se utilizează la unele întreprinderi vinicole din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordarea conceptelor teoretice ale managementului strategic
 • 1.1 Principalele concepte ce definesc strategia şi componentele ei
 • 1.2 Tipologia strategiilor
 • 1.3 Managementul strategic ca o formă de conducere modernă
 • 1.4. Conceptul de performanţă şi evaluarea acestuia la nivel de firmă

CAPITOLUL II. Starea şi perspectivele dezvoltării complexului viti-vinicol al republicii moldova
 • 2.1 Tendinţele dezvoltării viticulturii – baza industriei vinicole
 • 2.2 Evoluţia dezvoltării industriei vinicole
 • 2.3 Eficienţa economică a producerii vinicole
 • 2.4 Evoluţia relaţiilor cu furnizorii de materie primă în industria vinicolă

CAPITOLUL III. Dezvoltarea întreprinderilor vinicole în baza managementului strategic
 • 3.1 Strategii de dezvoltare şi de creştere a performanţelor întreprinderilor vinicole
 • 3.2 Integrarea pe verticală – o strategie eficientă pentru redresarea şi creşterea performanţelor întreprinderilor vinicole din Republica Moldova
 • 3.3 Sugestii de eficientizare a „Programului de restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020”
 • 3.4 Strategiile de perfecţionare şi gestionare a portofoliului de producţie pe baza SA „AROMA”