Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul managementului asupra dezvoltării sportului în România


Autor: Mihail Antonie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Simion Certan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 aprilie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

managementul sportului, structură sportivă, resurse umane, sistem de management, abordare sistemică, modelare matematică, schemă bloc, eficienţă, efect, efort, economia sportului, marketing sportiv, strategii de management

Adnotare

Sporirea rezultatelor naţionale în sportul românesc, creşterea eficienţei organizării activităţilor sportive, în mare măsură, sunt dependente de management. Astăzi, obiectiv, se cere analiza şi aprecierea situaţiei create şi în temeiul acestora elaborarea propunerilor cu privire la îmbunătăţirea managementului în sport. Prezenta teză de doctor care include introducerea, patru capitole, concluzii şi propuneri îşi propune să cerceteze impactul managementului asupra dezvoltării sportului în România.

În introducere se argumentează actualitatea, sunt formulate scopurile şi sarcinile, este conturată noutatea ştiinţifică, valoarea teoretică şi practică a rezultatelor obţinute.

În primul capitol, folosind literatura, care numără 268 de surse bibliografice, se expun bazele teoretice ale managementului, aplicarea acestora în managementul sportului.

În capitolul doi, utilizând o informaţie statistică bogată, se analizează situaţia social economică din România, rolul sportului şi problemele dezvoltării acestuia, aportul economiei la dezvoltarea sportului în ţară şi în Europa.

Capitolul trei include cercetările relaţiilor dintre management şi sportul din ţară. Aici se analizează particularităţile subsistemului resurselor umane, subsistemelor organizaţional şi informaţional, aspectele specifice ale subsistemelor decizii, metode şi tehnici utilizate în managementul sportului naţional, interdependenţa şi influenţa reciprocă ale acestora.

În capitolul patru sunt formulate şi se expun căile de raţionalizare şi modernizare a sistemului complex de management în sport.

Totalizarea bazelor teoretice aplicate în managementul sportului, analiza comparativă a practicii aplicării experienţei acumulate în ţară şi peste hotare, a permis conturarea componentelor din sistemul de management care nu sunt adecvate formării relaţiilor de piaţă în economia naţională şi nu corespund standardelor europene. Studierea atentă a materialelor anchetării a ajutat competitorul să stabilească relaţiile dintre sistemul de management şi sport, să precizeze diagnoza dependenţei dezvoltării sportului de sistemul de management. În lucrare se propune modelul matematic care permite găsirea de soluţii pentru utilizarea mai eficientă a potenţialului uman, financiar, material şi a altor resurse necesare pentru dezvoltarea sportului din ţară. În disertaţie se propun măsuri ce ar permite sporirea dezvoltării sportului prin concursul perfectării sistemului de management.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamentele teoretice ale managementului
 • 1.1. Conceptul de management
 • 1.2. Particularităţile managementului în sport
 • 1.3. Universul şi problematica sportului

CAPITOLUL II. Caracteristicile sportului naţional în contextul dezvoltării socio-economice
 • 2.1. Situaţia socio-economică a României
 • 2.2. Problematica sportului în contextul economiei concurenţiale
 • 2.3. Caracteristici economice ale activităţilor sportive în Europa
 • 2.4. Activismul sportiv

CAPITOLUL III. Managementul – sistem complex de influenţă asupra activităţii sportive
 • 3.1. Subsistemul resurse umane
 • 3.2. Subsistemul organizatoric
 • 3.3. Subsistemului informaţional
 • 3.4. Subsistemul decizional
 • 3.5. Subsistemul metode şi tehnici manageriale

CAPITOLUL IV. Căile principale de raţionalizare şi modernizare a sistemului de management în sport
 • 4.1. Determinarea eficienţei manageriale în sport
 • 4.2. Profesionalizarea managementului în sport
 • 4.3. Managementul ca factor de profit în sport
 • 4.4. Managementul marketingului sportiv
 • 4.5. Managementul creativităţii şi generarea de idei