Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / mai /

Eficienţa economică a producerii şi prelucrării legumelor (în baza datelor întreprinderilor din Zona de Centru a Republicii Moldova)


Autor: Ana Nicolaescu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Natalia Tcaci
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

producţie legumicolă, eficienţă economică, producţie competitivă, factori de producţie, creştere economică, integrare, costul producţiei, profit, nivelul rentabilităţ

Adnotare

Prezenta lucrare abordează starea actuală de dezvoltare a legumiculturii, problemele cu care se confruntă producătorii de legume şi direcţiile prioritare de sporire a eficienţei economice a producţiei legumicole.

Unul din criteriile principale de obţinere a producţiei eficiente şi competitive, îl constituie utilizarea optimă a factorilor de producţie. În acest scop, în baza rezultatelor obţinute de gospodăriile legumicole din zona de Centru a Republicii Moldova, s-a stabilit, că din punct de vedere economic cantitatea optimă de îngrăşăminte administrată constituie 29,1 kg s.a. în calcul la 1 ha, în condiţii de irigare a cel puţin 75,1 % din suprafaţa cultivată cu legume.

Combinarea optimă a acestor doi factori, îngrăşămintele şi irigarea, asigură formarea roadei la hectar în proporţie e 43,85 %.

Direcţia principală a dezvoltării şi funcţionării eficiente a sectorului de producere şi prelucrare a legumelor este integrarea celor două ramuri, legumicultura şi industria de conserve. Cu acest scop se propune organizarea producerii legumelor cu ciclul închis. Mecanismul integrării producerii şi prelucrării legumelor contribuie la utilizarea mai eficientă a factorilor de producţie, sporirea competitivităţii producţiei şi obţinerea rezultatelor financiare scontate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretico - metodologice ale eficienţei economice a legumiculturii
  • 1.1. Conţinutul categoriei eficienţa economică a legumiculturii
  • 1.2. Combinarea şi substituirea factorilor de producţie
  • 1.3. Premise teoretico-metodologice ale evaluării eficienţei economice a producţiei legumicole

CAPITOLUL II. Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al legumiculturii
  • 2.1. Dezvoltarea legumiculturii în condiţiile actuale
  • 2.2. Evoluţia producţiei şi comercializării produselor finite
  • 2.3. Analiza eficienţei economice a producerii şi prelucrării legumelor

CAPITOLUL III. Direcţiile prioritare de creştere a eficienţei legumiculturii
  • 3.1. Rolul factorilor de producţie în creşterea eficienţei legumiculturii
  • 3.2. Asigurarea competitivităţii producţiei legumicole
  • 3.3. Integrarea producerii şi prelucrării producţiei de legume