Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea managementului transportului auto în promovarea relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova


Autor: Serghei Taran
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Gheorghe Singur
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

transportul auto internaţional, expediţii de mărfuri, logistica, managmentul exploatării comerciale a autovehiculelor, operaţiunile comerciale de export-import, costul transporturilor, optimizarea structurilor organizatorice ale operatorilor de transport, strategiile manageriale, contractul de transport, cărăuş, personalul angajat

Adnotare

Lucrarea este dedicată cercetării problemelor ştiinţifico-practice de perfecţionare a activităţilor transportului auto cu scopul de a ridica eficienţa, competitivitatea acestuia pe pieţele economice internaţionale, de a argumenta căile raţionale în procesul tranziţiei transportului auto la condiţiile economice de piaţă.

Pentru aceasta s-a analizat situaţia social–economică în domeniul în cauză, poziţionarea transportului auto, practica managementului la nivel de întreprinderi auto şi în domeniu, s-a cercetat baza juridică a reformelor relaţiilor de proprietate în această sferă, s-au examinat rezervele şi s-au determinat direcţiile principale de îmbunătăţire a organizării procesului de producţie şi în special a managementului prin dezvoltarea metodelor antreprenoriale. În baza cercetărilor s-au elaborat recomandările respective.

Autorul a propus unele modificări în concepţia dezvoltării antreprenoriatului în transportul auto şi a formelor lui organizatorico-juridice, a recomandat măsuri pentru perfecţionarea managmentului în transportul auto internaţional în contextul dezvoltării sistemelor de logistică şi a relaţiilor economice externe, pentru perfecţionarea bazei legislative, luând în consideraţie specificul activităţilor întreprinderilor din această ramură, restructurarea relaţiilor de proprietate, demonopolizarea şi dezvoltarea concurenţei cu supravegherea reglementară a statului în perioada de tranziţie la relaţiile economice de piaţă în acest segment important al infrastructurii economice.

Propunerile teoretice şi recomandările metodologice pot fi utilizate de manageri în activitatea economică a întreprinderilor auto, precum şi în practica lectorilor la cursul de învăţămînt economie şi management pentru acest domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Bazele teoretice şi aplicative de cercetare a procesului de dirijare a transportului auto internaţional
 • 1.1 Aspecte şi obiective teoretico-metodologice de cercetare a transportului auto, eficienţa economică şi poziţionarea acestuia în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova
 • 1.2 Caracteristicile tehnico-economice ale transportului auto internaţional de mărfuri
 • 1.3 Experienţa altor ţări în organizarea, dirijarea şi restructurarea sistemului de transport auto

CAPITOLUL 2 Analiza managerială a politicii de transport auto internaţional ca o condiţie a dezvoltării relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova
 • 2.1. Caracterizarera diferitelor tipuri de transport şi selectarea asestora pentru operaţiunile comerciale de export-import
 • 2.2. Situaţia actuală şi perspectivele dezvoltării activităţilor de import-export
 • 2.3 Dirijarea transportului auto de mărfuri în baza utilizării sistemului logistic
 • 2.4. Pârghiile economico-financiare de reglementare a transportului auto de mărfuri în trafic internaţional şi particularităţile formării tarifelor
 • 2.5 Tendinţe de modificare structurală a transportului auto de mărfuri în relaţii de import-export

CAPITOLUL 3. Direcţii de perfecţionare a managementului întreprinderilor de transport auto
 • 3.1. Mecanismele şi organele de administrare a activităţilor în transportul auto internaţional
 • 3.2. Documente principale care reglementează regulile transportului auto în Republica Moldova şi în sistemul european respectiv
 • 3.3. Strategii şi direcţii de dezvoltare a transportului auto internaţional de mărfuri