Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iulie /

Metodele economice de dirijare a sectorului privat (în baza materialelor Republicii Moldova şi Regatului Iordanian)


Autor: Adnan Abdelkrim Hasan Thiabat
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Tudor Bajura
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iulie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.17 Mb / în română

Adnotare

Teza de doctor este dedicată problemei înaintării variantei optimale ale managementului sectorului privat din partea statului, de asemenea a activităţii economice din partea structurilor suprastatale în condiţiile integrării activităţii economice, precum sunt organizaţiile internaţionale financiare, comerciale, de producţie, etc.

Scopul de bază al cercetărilor efectuate îl constituie perfecţionarea sistemului de metode economice de dirijare a sectorului privat în condiţiile integrării tot mai pronunţate la nivel regional şi global. În măsura realizării practice acestui sistem se preconizează eliminarea treptată a metodelor administrative şi înlocuirea lor cu cele economice.

În lucrare sunt abordate aspectele teoretice şi este argumentat caracterul prioritar al metodelor economice de management în condiţiile integrării globale ţărilor şi continentelor. Se descifrează esenţa metodelor economice, rolul şi importanţa acestor metode privind asigurarea unui management cu o înaltă eficacitate a businessului privat la nivel naţional, a economiei Republicii Moldova şi a Regatului Iordania. Sunt analizate în mod detailat mecanismele accesibile şi instrumentariul practic de implementare a metodelor economice privind managementul sectorului privat.

Prin intermediul divizării mecanismului integru de piaţă pe anumite fragmente (piaţa resurselor financiare, piaţa forţei de muncă, piaţa funciară, piaţa mărfurilor, serviciilor, etc.) au fost analizate corespunzător starea actuală (anii 1999-2004) şi elaborate direcţiile de perfecţionare a sistemelor de management a sectorului privat în baza metodelor economice de acţiune.

În calitate de metodă principală de stimulare activă a dezvoltării sectorului privat este recomandată o reţea vastă de măsuri în crearea condiţiilor socio-economice favorabile de apariţie, statornicire şi de dezvoltare dinamică a antreprenoriatului privat, de creare a climatului investiţional atractiv şi a pieţei surselor creditare dezvoltate.

Un accent deosebit este pus pe necesitatea participării active a statului în formarea şi funcţionarea stabilă a pieţei muncii şi a celei funciare. Este subliniat faptul că în prezent stabilitatea pieţelor muncii atât în Moldova, cât şi în Iordania este asigurată de pe urma exporturilor masive ale braţelor de muncă, care sunt, în majoritatea cazurilor stihiinice şi imprevizibile. Reieşind din această constatare, implicaţiile de corectare din partea statului ar trebui să fie direcţionate spre crearea cadrului legislativ corespunzător, spre încheierea contractelor interguvernamentale cu ţările – recipiente forţei de muncă, referitor la condiţiile de utilizare a contingentului vast de lucrători înăimiţi.

În calitate de component principal al complexului de metode economice elaborate apare restabilirea în drepturile sale legitime a procesului de planificare a activităţii întreprinderilor private, în primul rând a elaborării business-planurilor de calitate, precum şi organizarea monitoringului adecvat a rezultatelor obţinute.

Implementarea rezultatelor, obţinute de către autor, va permite îmbunătăţirea esenţială a sistemului de management de stat a businessului privat la etapa actuală, va asigura adaptarea reuşită a acestui sistem la procesul de globalizare a activităţii economice şi va creşte eficacitatea acestui sistem la nivelul cerinţelor contemporane.