Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / iunie /

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei ca formă specială a procedurii penale


Autor: Vasile Rotaru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Igor Dolea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 iunie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Cuvinte Cheie

acord de recunoaştere a vinovăţiei, procedură specială, formă procesual penală, pledoarie, pledare vinovat, declaraţie de recunoaştere a vinovăţiei etc.

Adnotare

Procesul penal al multor ţări a suferit o serie de modificări datorită unui şir de motive economice, sociale şi politice. Una din aceste modificări este creşterea şi răspîndirea rapidă a procedurilor sumare.

În această teză de doctor autorul cercetează aspectele doctrinale şi legale ale acordului de recunoaştere a vinovăţiei în scopul elucidării esenţei acestei instituţii şi formulării unor recomandări pentru o implementare adecvate a acesteia în Republica Moldova.

Unor examinări minuţioase sunt supuse asemenea concepte ca forma procesuală, unitatea şi diferenţierea formei procesuale, procedură specială şi implicaţiile pe care acestea le au în reglementarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

În lucrare se atrage o atenţie specială cercetării conceptului acordului de recunoaştere a vinovăţiei, originilor acestuia, evoluţiei şi reglementării în diferite ţări.

Autorul evidenţiază premisele obiective şi doctrinare de adoptare a acordului de recunoaştere a vinovăţiei în Republica Moldova şi identifică avantajele şi dezavantajele implementării acestuia.

O parte importată a lucrării o constituie analizarea rolurilor părţilor şi a instanţei de judecată în cadrul iniţierii şi încheierii unui acord, precum şi setul de concluzii şi recomandări făcute pentru îmbunătăţirea reglementării actuale ale acestei proceduri în Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Considerente generale privind diferenţierea formei procesual penale
 • 1. Noţiuni generale privind forma procesual penală
 • 2. Conceptul de procedură specială
 • 3. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei ca procedură specială de simplificare a procesului penal
 • 3.1. Definiţia acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi tipurile acestuia
 • 3.2. Apariţia, evoluţia şi răspîndirea acordului de recunoaştere a vinovăţiei

CAPITOLUL II. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în legislaţia RM
 • 1. Premisele introducerii instituţiei acordului de recunoaştere a vinovăţiei în legislaţia RM
 • 2. Avantajele introducerii instituţiei acordului de recunoaştere a vinovăţiei
 • 3. Riscurile şi pericolele aplicării acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

CAPITOLUL III. Participanţii la procedura încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei
 • 1. Rolul părţii apărării la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei
 • 2. Rolul procurorului la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei
 • 3. Considerente generale privind procedura şi condiţiile de validare a acordului de recunoaştere a vinovăţiei de către instanţa de judecată