Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Alternativele detenţiunii în dreptul penal contemporan


Autor: Alexandru Zosim
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.16 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pedeapsă penală, politică juridico-penală, penalizare, clasificare a pedepselor, alternativă a detenţiunii penitenciare, măsuri comunitare, pedeapsă de substituţie, probaţiune, condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, condamnare condiţionată, amânare a executării sentinţei, supraveghere intensivă, supraveghere electronică, arest la domiciliu, arest la sfârşit de săptămână, amenda penală, amendă în taxe zilnice, amendă patrimonială, drept penal, drept execuţional penal, organ de executare a sancţiunilor de drept penal, muncă neremunerată în folosul comunităţii, muncă corecţională, închisoare, privaţiune de libertate, reducere de libertate, semidetenţiune, semilibertate, liberare de pedeapsă penală, regim de executare al pedepsei, serviciu de probaţiune, resocializare, scopul pedepsei penale, sistemul alternativelor detenţiunii

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată problemelor elaborării şi perfecţionării practicii juridico-penale a Republicii Moldova în sfera pedepselor neprivative de libertate.

În conţinutul lucrării sunt concentrate şi comentate materialele de bază cu privire a complexul problemelor ştiinţifico-practice în domeniul dat. O atenţie deosebită este acordată perfecţionării politicii juridico-penale a Republicii Moldova în sfera penalizării faptelor criminale şi lărgirii sferei de aplicare a măsurilor alternative detenţiunii penitenciare. Stabilirea unei concepţii unice de aplicare a pedepselor penale şi elaborarea propunerilor cu privire la crearea unui sistem armonios şi efectiv al măsurilor de substituire a pedepsei cu închisoarea constituie scopul principal al investigaţiei realizate.

Lucrarea conţine analiza minuţioasă a unor probleme precum: noţiunea alternativelor detenţiunii penitenciare, clasificarea alternativelor detenţiunii penitenciare, noţiunea şi natura juridică a unor asemenea măsuri ca: probaţiunea, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, semidetenţiunea, semilibertatea, arestul la sfârşit de săptămână, supravegherea electronică, arestul la domiciliu, munca neremunerată în folosul comunităţii, amenda. Autorul evidenţiază necesitatea studiului mai aprofundat al acestor pedepsei pentru ca, în final, elaborând criterii unice de aplicare, de a le include în legislaţia penală şi execuţional-penală a Republicii Moldova.

Analiza legislaţiei şi practici judiciare a ţărilor de peste hotare (S.U.A., Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia etc.), precum şi a Republicii Moldova, realizată în procesul investigării subiectului vizat, demonstrează faptul că în ţara noastră nu există o bază juridică efectivă, care a permite reducerea esenţială a aplicării pedepselor privative de libertate. În ipoteza celor consemnate autorul înaintează propuneri concrete cu privire la perfecţionarea legislaţiei penale şi execuţional-penale autohtone.

Rezultatele investigaţiei pot fi utilizate în cadrul procesului legislativ, precum şi de asemenea pot contribui la studierea eficientă a problemelor de drept penal şi execuţional-penal la facultăţile de drept ale Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Evoluţia, noţiunea şi argumentarea alternativelor detenţiunii penitenciare
 • 1. Apariţia şi evoluţia conceptului alternativelor detenţiunii penitenciare
 • 2. Noţiunea şi conţinutul alternativelor detenţiunii penitenciare
 • 3. Dezavantajele pedepsei închisorii în faţa alternativelor detenţiunii penitenciare

CAPITOLUL II. Alternativele detenţiunii penitenciare în legislaţia ţărilor de peste hotare
 • 1. Probaţiunea anglo-americană şi condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei – verigile principale ale sistemelor alternativelor detenţiunii penitenciare proprii legislaţiilor penale de peste hotare
 • 2. Arestul la domiciliu, monitorizarea electronică şi semidetenţiunea
 • 3. Serviciile comunitare
 • 4. Pedepsele pecuniare – tradiţionalele alternative ale detenţiunii penitenciare

CAPITOLUL III. Alternativele detenţiunii penitenciare conform legislaţiei Republicii Moldova şi problemele elaborării şi realizării normelor şi standardelor în domeniul dat
 • 1. Alternativele detenţiunii penitenciare în politica penală a Republicii Moldova
 • 2. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei
 • 3. Perspectiva îmbinării condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei cu măsuri restrictive de libertate, inclusiv detenţiunea penitenciară
 • 4. Munca neremunerată în folosul comunităţii
 • 5. Amenda penală.