Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodica investigătii accidentelor de muncă şi avariilor în domeniul minier


Autor: Romulus Morega
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Mihai Gheorghiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

faza primară a investigării, faza ulterioară a investigării, accident de muncă, avarie în domeniul minier, accident colectiv, aeraj, erupţii de apă, inundaţii subterane, focuri de mine, factori de risc, fenomene stocastice, tamponări, striviri, constatare tehnico-ştiinţifică, expertiză

Adnotare

Lucrarea este consacrată investigării ştiinţifice a problemei cercetării accidentelor de muncă şi avariilor în domeniul minier, care sunt foarte răspândite în condiţiile actuale.

în prima parte a lucrării este prezentată caracteristica generală a accidentelor de muncă şi avariilor în România şi Republica Moldova, ţinând seama de evoluţia acestora în timp, este definit conceptul de accident de muncă, clasificarea acestora, astfel cum sunt enunţate în noul cadru legal de reglementare, respectiv Legea română 90/1996 a protecţiei muncii.

Este analizată totodată caracteristica criminalistică şi particularităţile investigării accidentelor de muncă şi avariilor în domeniul minier, formarea echipei de cercetare la faţa locului, pregătirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice şi atribuţiile specifice acesteia.

A doua parte a lucrării reliefează aspectele referitoare la specificul cercetării la faţa locului a acestor genuri de accidente, axându-se pe principalele activităţi privind planificarea urmăririi penale, constatarea la faţa locului, ridicarea înscrisurilor privind instruirea periodică a personalului muncitor şi modul de efectuare a controlului privind respectarea regulilor de protecţia muncii prelucrate, audierii victimelor, martorilor şi persoanelor care răspund de securitatea muncii, dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice.

Ultima parte a lucrării este bazată pe analizarea fazei ulterioare a cercetării, fiind tratate aspecte referitoare la particularităţile audierii persoanelor vinovate de producerea accidentelor de muncă sau avariilor în domeniul minier, tactica efectuării confruntării şi experimentului judiciar, dispunerea expertizelor tehnice şi medico-legale.

De asemenea, se face o analiză amplă a cauzelor, a factorilor de risc precum şi a consecinţelor accidentelor de muncă.

Aspectele tratate în lucrarea de faţă conduc la o apreciere justă a implicaţiilor sociale, economice şi financiare, a accidentelor de muncă şi avariilor, determinând implicarea factorilor decizionali şi adoptarea unor măsuri legislative şi administrative, în vederea identificării surselor de risc, a diminuării sau anihilării acestora.