Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Managementul financiar al unităţilor agricole în condiţiile economiei de piaţă (în baza materialelor întreprinderilor agricole din zona de nord a Republicii Moldova)


Autor: Arcadie Rotaru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Petru Tomiţa
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document1.14 Mb / în română

Teza

CZU 631.15 (478)

Adobe PDF document 4.00 Mb / în română
129 pagini


Cuvinte Cheie

în teză au fost utilizate cuvintele-cheie: management financiar, finanţe, politică financiară, strategie financiară, gestiune financiară, mecanism financiar, decizie financiară, resurse financiare, fluxuri financiare, capital, patrimoniu, active pe termen lung, active curente, disponibilităţi băneşti, profit, rentabilitate, capital propriu, capital împrumutat, autonomie financiară, solvabilitate, risc financiar etc.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretico-metodice ale managementului financiar
  • 1.1. Esenţa, obiectivele şi implicaţiile managementului financiar în activităţile unităţilor economice
  • 1.2. Funcţia financiară a întreprinderii ca politică de ajustare la condiţiile pieţei

CAPITOLUL II. Diagnosticul managementului financiar în unităţile agricole
  • 2.1. Tendinţe în dezvoltarea agriculturii în zona de nord a Republicii Moldova
  • 2.2. Particularităţile managementului financiar în întreprinderile agricole
  • 2.3. Profitul şi rentabilitatea ca elemente motivatorii ale întreprinderii
  • 2.4. Factorii de fiabilitate financiară a unităţilor agricole din zona de nord

CAPITOLUL III. Direcţiile perfecţionării managementului financiar în unităţile agricole
  • 3.1. Exigenţele şi măsurile de redresare a întreprinderilor agricole
  • 3.2. Utilizarea eficientă a elementelor patrimoniale
  • 3.3. Optimizarea structurii capitalului şi activităţii financiare în unităţile agricole