Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Asigurarea constituţională a dreptului la proprietate: elemente comparate


Autor: Carolina Cuşmir
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 342 (043.2)

Adobe PDF document 0.95 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

drept de proprietate, constituţie, sistem social, sistem economic, factori economici, economie monopolizată, libertate publică, putere publică, obiect al dreptului de proprietate, proprietate privată, proprietate publică, domeniu public, domeniu privat, standarde europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, principiul proporţionalităţii

Adnotare

Teza prezentată pentru obţinerea titlului de doctor în drept, specialiatea 12.00.02 - Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, Chişinău, 2006, Manuscris.

Această investigaţie ştiinţifică constituie o analiză a modului de reglementare şi de realizare a asigurării constituţionale a dreptului la proprietate în Republica Moldova; este un studiu al nivelului de conformare a legislaţiei naţionale la cea internaţională; este o analiză a opiniilor şi studiilor referitor la tema abordată, realizate de către savanţi din diferite state.

Lucrarea dată se profilează a fi drept una dintre primele lucrări autohtone, care cercetează aprofundat problema asigurării dreptului constituţional la proprietate prin prisma unei analize juridico-comparate a constituţiilor moderne, a legislaţiei europene şi a legislaţiei naţionale, în lucrare s-a întreprins o abordare complexă a conceptului dreptului de proprietate ca instituţie de drept constituţional; s-a efectuat elucidarea unor noi aspecte ale esenţei şi conţinutului dreptului constituţional de proprietate. Cercetarea asigurării dreptului de proprietate sub aspect de drept constituţional este impusă de necesitatea dezvoltării acestuia, de lacunele existente în legislaţie, precum şi de nivelul neîndestulător de expunere a subiectului în literatura de specialitate.

Analizînd fenomenul luat în discuţie, am relevat că dreptul de proprietate este izvorul prim al sistemului ramificat de drepturi şi obligaţii consfinţit în societatea modernă şi cea mai importantă categorie economică, în funcţie de interpretarea căreia societatea îşi crează sistemul relaţiilor de producţie, totodată, dreptul de proprietate este acel element al sistemului juridic care în cel mai înalt grad resimte povara opiniilor politice eronate care denaturează natura economică, socială şi juridică a acestei categorii. Schimbarea formei de proprietate dominante în societate a dus întotdeauna la schimbarea regimului constituţional, deoarece raporturile de proprietate sînt determinante în orice sistem de relaţii sociale. Prin urmare, de faptul care formă de proprietate devine dominantă, depinde conţinutul tuturor institutelor constituţionale care reglementează regimul economic şi social al societăţii.

în prezenta cercetare sînt propuse recomandări privind ameliorarea situaţiei în asigurarea constituţională a dreptului de proprietate pe plan naţional şi propuneri de lege ferenda relativ la perfecţionarea şi modificarea legislaţiei naţionale în Republica Moldova şi ajustarea de facto а acesteia la standardele internaţionale.

CuprinsCAPITOLUL 1. PRoprietatea în dreptul public
 • 1.1. Interdependenţa relaţiilor de proprietate ca bază a sistemului
 • economic şi a regimului constituţional
 • 2.1. Dreptul de proprietate ca drept fundamental al omului
 • în raport cu puterea publică
 • 3.1. Constituţionalizarea dreptului de proprietate şi asigurarea lui în constituţiile contemporane

CAPITOLUL 2. Bazele teoretice ale dreptului constituţional de proprietate
 • 2.1. Evoluţia dreptului de proprietate
 • 2.2. Conţinutul dreptului constituţional la proprietate
 • 2.3. Consideraţiuni cu privire la formele dreptului constituţional de proprietate
 • 2.4. Tendinţe actuale ale dreptului constituţional de proprietate

CAPITOLUL 3. Asigurarea constituţională a dreptului la proprietate în Republica Moldova
 • 3.1. Standarde europene în domeniul asigurării dreptului de proprietate
 • 3.2. Constituţia Republicii Moldova cu privire la dreptul de proprietate şi asigurarea lui
 • 3.3. Regimul juridic al bunurilor proprietăţii publice în Republica Moldova