Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologia şi mijloacele tehnice de producere şi utilizare a biocombustibililor în baza alcoolilor monoatomici


Autor: Cerempei Valerian
Gradul:doctor habilitat în tehnică
Specialitatea: 05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
Anul:2017
Consultant ştiinţific: Ion Hăbăşescu
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"
Instituţia: Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.06 Mb / în română

Teza

CZU 631.3;620.952

Adobe PDF document 8.80 Mb / în română
239 pagini


Cuvinte Cheie

Tehnologie, Mijloace tehnice, Recoltare, Procesare, Sorg zaharat, Etanol, Butanol, Dozare, Ecobenzină, Motoare cu aprindere prin scânteie.

Adnotare

Lucrarea este compusă din introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 217 titluri, 89 anexe, 224 pagini (până la bibliografie), 84 figuri, 29 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 99 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu – tehnică. Scopul tezei este valorificarea complexă şi eficientă a potenţialului energetic provenit din biomasă prin elaborarea tehnologiei şi mijloacelor tehnice de producere şi utilizare a biocombustibililor în baza alcoolilor monoatomici. Obiectivele tezei: analiza stadiului actual privind producerea şi utilizarea alcoolilor monoatomici pentru alimentarea MAS; elaborarea tehnologiei şi mijloacelor tehnice pentru recoltarea şi procesarea sorgului zaharat; argumentarea tehnico-experimentală a constituției ecobenzinelor; cercetarea calității mijloacelor tehnice elaborate şi a motoarelor alimentate cu biocombustibili; estimarea efectelor economice şi elaborarea recomandărilor practice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: elaborarea unor modele fizice şi matematice originale, care descriu adecvat funcţionarea vindroverelor de tip rotor, a preselor cu valţuri, instalaţiilor de dozare a componentelor biocombustibililor lichizi și a MAS alimentate cu amestecuri alcool monoatomic-benzină; argumentarea experimentală a compoziției biocombustibililor care asigură condiții optime de combustie; soluții tehnice noi referitoare la recoltarea și procesarea sorgului zaharat, prepararea amestecurilor combustibile care sunt protejate cu 21 brevete de invenție.

Semnificaţia teoretică constă în elaborarea metodologiei de cercetare complexă referitoare la: valorificarea potenţialului energetic de biomasă în baza modelelor fizice şi matematice;descrierea funcționării organelor de lucru în timpul recoltării și procesării masei vegetale folosite pentru stoarcerea sucului crud, a dozării componentelor lichide ale amestecurilor alcool-benzină şi a combustiei acestora în MAS.

Valoarea aplicativă este identificată de: soluţii tehnice argumentate ştiinţific şi utilizate în procesul elaborării, confecţionării, încercării mostrelor experimentale ale combinei de recoltat şi a liniei tehnologice de procesat sorg zaharat și ale instalaţiilor de preparare a biocombustibililor lichizi; o monografie, prescripţii tehnice, trei standarde de firmă și multiple recomandări practice elaborate în baza datelor din această lucrare.

Cuprins


1. STADIUL ACTUAL CU PRIVIRE LA PRODUCŢIA ŞI UTILIZAREA BIOCOMBUSTIBILILOR PENTRU ALIMENTAREA MOTOARELOR CU APRINDERE PRIN SCĂNTEIE
 • 1.1. Tendinţe în dezvoltarea sectorului energetic al economiei mondiale şi naţionale
 • 1.1.1. Situaţia energetică în economia mondială
 • 1.1.2. Asigurarea Republicii Moldova cu resurse energetice
 • 1.1.3. Actualitatea utilizării resurselor regenerabile de energie
 • 1.2. Producţia şi utilizarea alcoolilor monoatomici în scopuri energetice
 • 1.2.1. Biomasa- sursă importantă pentru obţinerea biocombustibililor lichizi
 • 1.2.2. Proprietăţile fizico-chimice şi de exploatare ale alcoolilor monoatomici
 • 1.2.3. Situaţia şi perspective privind folosirea alcoolilor monoatomici în energetică
 • 1.2.4. Sorgul zaharat-materie primă pentru producerea alcoolilor monoatomici
 • 1.3. Tehnologii de recoltare şi procesare a sorgului zaharat
 • 1.3.1. Recoltarea sorgului zaharat
 • 1.3.2. Procesarea sorgului zaharat
 • 1.4. Metode şi mijloace pentru prepararea amestecurilor combustibile lichide
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1 şi direcţii actuale de aprofundare a cercetărilor

2. METODICA GENERALĂ DE CERCETARE, ECHIPAMENT, MATERIALE, METODE DE PREPARARE ŞI DE ANALIZĂ
 • 2.1. Metodologia generală .
 • 2.2. Metodica cercetării, utilaje și instalații de laborator folosite la argumentarea tehnologiei și mijloacelor tehnice pentru recoltarea și procesarea sorgului zaharat în scopuri energetice
 • 2.2.1. Combina de recoltat sorg zaharat
 • 2.2.2. Linia tehnologică pentru procesarea tulpinilor sorgului zaharat
 • 2.3. Metodica și instalații experimentale pentru cercetarea utilajelor de dozare-amestecare a componentelor biocombustibililor lichizi
 • 2.4. Ridicarea caracteristicilor de stand ale motoarelor alimentate cu biocombustibili
 • 2.5. Încercările de exploatare ale motoarelor alimentate cu biocombustibili
 • 2.6. Estimarea proprietăţilor fizico-chimice şi de exploatare ale combustibililor și a mijloacelor elaborate
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA TEHNOLOGIEI ŞI MIJLOACELOR TEHNICE PENTRU RECOLTAREA ŞI PROCESAREA SORGULUI ZAHARAT
 • 3.1. Cerinţe iniţiale pentru executarea operaţiilor de bază
 • 3.2. Argumentarea tehnologiei de recoltare şi procesare a sorgului zaharat
 • 3.3. Argumentarea parametrilor constructivi ai combinei
 • 3.3.1. Aparatul de tăiere al vindroverului
 • 3.3.1.1. Argumentarea schemei constructive a vindroverului
 • 3.3.1.2. Modelul fizic al procesului de tăiere şi deplasare a masei vegetale
 • 3.3.2. Argumentarea teoretică a parametrilor constructivi şi cinematici ai vindroverului
 • 3.3.2.1. Organul de tăiere a tulpinilor
 • 3.3.2.2. Organul de antrenare şi evacuare a tulpinilor
 • 3.4. Argumentarea parametrilor de bază ai presei pentru stoarcerea sucului
 • 3.4.1. Schema constructivă a utilajului
 • 3.4.2. Argumentarea teoretică a parametrilor constructivi şi cinematici ai utilajului
 • 3.4.3. Argumentarea experimentală a parametrilor presei
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ARGUMENTAREA METODELOR ŞI UTILAJELOR PENTRU DOZAREA ȘI AMESTECAREA COMPONENTELOR BIOCOMBUSTIBILILOR LICHIZI
 • 4.1. Analiza parametrilor hidrodinamici
 • 4.2. Cercetări cu privire la argumentarea parametrilor instalaţiei cu dozator –malaxor
 • 4.2.1. Construcţia instalaţiei “Biomixt”
 • 4.2.2. Argumentarea teoretică a parametrilor instalaţiei “Biomixt”
 • 4.3. Cercetări cu privire la argumentarea parametrilor instalaţiei cu curgere a lichidului la suprapresiune „Biomixt-Pres”
 • 4.4. Metode şi instalaţia pentru deshidratarea etanolului
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. ARGUMENTAREA COMPOZIŢIEI AMESTECURILOR ALCOOLILOR MONOATOMICI CU BENZINĂ
 • 5.1. Obiectivele investigaţiilor
 • 5.2. Studiul şi argumentarea teoretică a compoziţiei biocombustibililor în baza proceselor de ardere
 • 5.2.1. Teorii referitoare la procesele de ardere a biocombustibilior lichizi
 • 5.2.2. Procese de ardere a biocombustibililor lichizi în condiții reale de combustie
 • 5.3. Cercetarea experimentală a biocombustibililor cu alcooli monoatomici
 • 5.3.1. Generalități cu privire la studiul experimental al biocombustibililor lichizi
 • 5.3.2. Cercetarea capacității de distilare a amestecurilor combustibile cu etanol
 • 5.3.3. Presiunea vaporilor
 • 5.3.4. Cifra octanică
 • 5.3.5. Proprietățile corozive ale biocombustibililor lichizi
 • 5.3.6. Comportarea la temperaturi joase
 • 5.3.7. Densitatea și viscozitatea biocombustibilior
 • 5.4. Cercetări experimentale cu privire la performanțele MAS alimentate cu biocombustibili
 • 5.4.1. Generalități, obiective și program de cercetări
 • 5.4.2. Analiza rezultatelor cercetărilor de stand
 • 5.4.2.1. Studiul caracteristicilor de viteză
 • 5.4.2.2. Studiul caracteristicilor de reglaj
 • 5.4.3. Componenţa gazelor de eşapament
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. VALORIFICAREA REZULTATELOR OBŢINUTE LA PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA BIOCOMBUSTIBILILOR CU ALCOOLI MONOATOMICI. EFECTE ECONOMICE
 • 6.1. Rezultatele încercărilor de exploatare
 • 6.1.1. Rezultatele încercărilor de exploatare a combinei de recoltat sorg zaharat
 • 6.1.2. Rezultatele încercărilor liniei tehnologice pentru stoarcerea sucului de sorg zaharat
 • 6.1.3. Încercarea motoarelor alimentate cu amestecuri din alcooli monoatomici cu benzină
 • 6.2. Justificarea tehnico-economică a elaborărilor
 • 6.3. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI