Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modelarea matematică a traficului informaţional şi activităţii portului maritim


Autor: Costea Alina
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Gheorghe Mişcoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia: Institutul de Matematică şi Informatică

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.84 Mb / în română

Teza

CZU 519.872

Adobe PDF document 2.68 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

clase de prioritate, coeficient de trafic, condiții de staționaritate

Adnotare

Domeniul de studiu al tezei: Teoria sistemelor de așteptare

Scopul și obiectivele lucrării. Analizarea datelor din portul maritim Constanța și aplicarea algoritmilor care stabilesc staționaritatea sistemului. Astfel se vor formula algoritmii în cazul în care sistemul este fără prorități și cazul în care analizăm coeficientul de trafic pentru sistemele de așteptare cu priorități aplicate în portul maritim.

Noutatea și originalitatea științifică constă în formularea algoritmilor necesari pentru evaluarea coeficientului de trafic și aplicarea lor în activitatea portuară. Astfel se poate stabili dacă numărul de dane din portul maritim este suficient pentru eficacitatea sistemului portuar, dacă în anumite repartiții sistemul este viabil sau pentru a fi mai performant mai trebuie făcute modificări și ce anume trebuie îmbunătățit.

Problema științifică importantă soluționată constă în eficientizarea fluxului de informații în portul maritim, analizând coeficientul de trafic, care ne arată încărcarea sistemului portuar.

Semnificația teoretică este determinată de aplicarea tuturor noțiunilor din teoria așteptării în activitatea portuară.

Valoarea aplicativă Se propun algoritmi de calcul ai coeficientului de trafic, astfel stabilindu-se eficacitatea portului Constanța.

Implementarea rezultatelor științifice Rezultatele obținute pot servi pentru stabilirea eficienței traficului maritim în portul Constanța. Algoritmii elaborați sunt realizați sub formă de programe în limbajul C++.

Cuprins


INTRODUCERE

1. EVOLUȚIA CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL TEORIEI AȘTEPTĂRII

 • 1.1. Aplicarea standardelor QoS și CoS
 • 1.2. Transformatele Laplace și Laplace-Stieltjes
 • 1.3. Clasificarea sistemelor de așteptare
 • 1.4. Concluzii la capitolul

2. MODELE CLASICE ȘI CONTEMPORANE PENTRU ANALIZA TRAFICULUI INFORMAȚIONAL PORTUAR

 • 2.1. Modelul clasic M /G/1. Ecuația Kendall
 • 2.2. Sisteme de așteptare cu priorități cu aplicare în portul maritim
 • 2.3. Analiza coeficientului de trafic pentru sistemele de așteptare cu priorități aplicate în portul maritim
 • 2.4. Repartiția perioadei de ocupare pentru sisteme de așteptare cu priorități………..…66
 • 2.5. Concluzii la capitolul

3. ELABORAREA SOFTWERULUI NECESAR ȘI APLICAREA LUI ÎN PROBLEMELE DE MODELARE A ACTIVITĂȚII PORTUARE

 • 3.1. Aplicarea modelului M /G/1 în activitatea portuară
 • 3.2. Algoritmi de evaluare a caracteristicilor sistemului de așteptare generalizat cu aplicarea în portul maritim
 • 3.3. Algoritmi de modelare a repartiției perioadei de ocupare în activitatea portuară
 • 3.4. Algoritmi de modelare a coeficientului de trafic în portul maritim
 • 3.5. Concluzii la capitolul

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI