Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modele matematice şi algoritmi pentru eficientizarea activităţii terminalelor portului Constanţa


Autor: Țicu Rodica Ionela
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Gheorghe Mişcoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia: Institutul de Matematică şi Informatică

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 3.71 Mb / în română
195 pagini


Cuvinte Cheie

transformata Laplace-Stieltjes, modele generalizate de așteptare, timp de așteptare, variabile aleatoare, teoria așteptării, port maritim.

Adnotare

Domeniul de studiu al tezei: Teoria sistemelor de aşteptare.

Scopul şi obiectivele lucrării: Datorită dezvoltării rapide a portului maritim Constanța cât și a sistemelor a apărut necesitatea aplicării unor sisteme îmbunătățite de așteptare care necesită crearea unor noi modele matematice de așteptare. Lucrarea noastră are ca scop extinderea rezultatelor deja cunoscute în ceea ce privește Teoria Așteptării, elaborarea unor algoritmi matematici de eficientizare a timpului de așteptare în cadrul unui terminal maritim, toate acestea ducând atât la scăderea timpului de așteptare cât și la reducerea costurilor în cadrul întregii activități portuare. Pentru realizarea scopului propus s-au parcurs următoarele obiective ale lucrării:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost generalizate și descrise mai multe modele matematice de așteptare. În plus au fost analizate mai multe funcții de repartiție pentru fiecare model, aplicarea acestor rezultate conducând la elaborarea algoritmilor de calcul pentru patru funcții de repartiție. Au fost descrise și analizate buletinele informative din cadrul a două terminale maritime din portul Constanța. În urma acestor analize și în conformitate atât cu modelele matematice abordate, dar și ținând cont de funcțiile lor de repartiție am putut face posibilă implementarea în viitor a acestui algoritm matematic de calcul.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: rezidă în determinarea unor timpi de așteptare mai mici a navelor în cadrul terminalelor maritime, rezultate obținute atât în urma analizei modelelor de așteptare, dar și a funcțiilor de repartiție pentru aceste modele.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele prezentate în lucrare pot servi ca suport pentru continuarea cercetărilor ştiinţifice în studierea şi determinarea altor caracteristici probabilistice pentru diferite tipuri de modele de aşteptare.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute pot fi aplicate în sistemele portuare, pot fi extinse și pentru activitatea de încărcare a mărfii pe diverse tipuri de nave (tip container, tancuri etc.), care pot fi modelate matematic cu ajutorul modelelor studiate în teză.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Algoritmii elaboraţi au fost implementaţi în formă de program soft în limbajul de programare C++.

Cuprins


STADIUL ACTUAL DE CUNOAȘTERE AL SISTEMELOR DE AȘTEPTARE CU O SINGURĂ STAȚIE APLICATE ÎN ACTIVITATEA PORTUARĂ
 • 1.1. Scurtă descriere a activității în cadrul portului maritim Constanța
 • 1.2. Utilizarea sistemul M/M/1 în activitatea portuară
 • 1.3. Aplicarea sistemul de așteptare M/Ek/1 în portul maritim Constanța
 • 1.4. Sisteme cu flux de intrare și (sau) timp de servire determinat
 • 1.5. Sistemul de așteptare M/G/1
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1
2. CERCETĂRI PRIVIND SISTEMELE CU RESTRICȚII FOLOSITE PENTRU OPERAREA NAVELOR ÎN CADRUL TERMINALELOR MARITIME
 • 2.1. Metoda lui Gnedenko pentru studiul timpului de așteptare în sistemul M/G/1
 • 2.2. Modele cu șir de așteptare limitat
 • 2.3. Modele cu prioritate
 • 2.4. Modele cu prioritate absolută
 • 2.5. Modelul M/G/1 cu intrări în grup
 • 2.6. Modele în care prioritatea se atribuie prin clasificarea unităților
 • 2.6.1. Sistemul M/M/S ( < ∞)
 • 2.6.2. Sistemul M/M/S ( = ∞)
 • 2.7. Evaluarea situației curente a terminalelor și operatorilor din portul maritim Constanța
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. MODELE MATEMATICE ȘI ALGORITMI PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII TERMINALELOR DIN PORTUL CONSTANȚA

 • 3.1. Algoritmi de evaluare a caracteristicilor sistemului de așteptare generalizat
 • 3.1.1. Sistemul G1/M/S
 • 3.1.2. Modele cu S stații în serie
 • 3.2. Concepte referitoare la testele de concordanţă
 • 3.3 Algoritmi de modelare a funcțiilor de repartiție și a timpului de așteptare în cazul sistemului M/G/1 în cadrul terminalelor din portul Constanța
 • 3.3.1. Servire în ordine inversă (LIFO)
 • 3.3.2. În cazul în care servirea este în ordine directă (FIFO)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI