Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aplicarea practicii manageriale europene în exploatatiile agricole din Republica Moldova


Autor: Ion Perju
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Petru Tomiţa
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 631.15(4)(478)

Adobe PDF document 2.05 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

management, management agrar, sistem economic, politica agrara, reforma agrara, relatii agrare, gospodarie agricola, gospodarie taraneasca (de fermieri), sector agrar, piata funciara, marketing, privatizare, consecinta economica, consecinta sociala

Adnotare

Teza de doctor este consacrata analizei mecanismelor economice specifice agriculturii din tarile dezvoltate ale Europei si posibilitatilor de aplicare a practicii manageriale europene în ramura agricola din Republica Moldova. În acest scop sunt evidentiate particularitatile specifice managementului agricol european, legislatiei Uniunii Europene ce tine de activitatea conomicofinanciara a exploatatiilor agricole, în special a Politicii Agrare Comune si tendintele definitorii ale UE în sustinerea financiara a sectorului agricol.

Sunt evidentiate si analizate etapele de realizare a reformei agrare care a avut loc în Republica Moldova: procesul de adoptare a bazei legislative, trecerea de la proprietatea de stat la cea privata si aparitia noilor forme organizatorice de gospodarire în complexul agroindustrial. Accentul este pus pe analiza consecintelor economice si sociale ale reformei agrare: privatizarea fondului funciar, restructurarea gospodariilor agricole, modificarea bazei tehnico-materiale si tendintelor de dezvoltare a gospodariilor ca rezultat al politici agrare a statului, în special a politicii fiscale si de sustinere financiara a exploatatiilor agricole în conditiile economiei de piata.

În aspect practic sunt elaborate recomandari privind aplicarea practicii manageriale europene în agricultura din Republica Moldova. O atentie deosebita s-a atras posibilitatilor de consolidare a terenurilor agricole si directiilor prioritare de subventionare a ramurii agricole.

Rezultatele de baza ale cercetarii efectuate sunt publicate în articole stiintifice si aprobate în cadrul conferintelor stiintifice de diferit nivel.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale managementului agricol în tarile dezvoltate ale Europei si in Republica Moldova
 • 1.1. Notiunile, esenta si obiectivele managementului agricol în tarile dezvoltate ale
 • Europei.
 • 1.2. Continutul politicilor si reformelor agrare în Europa
 • 1.3. Obiectivele managementului agricol în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Organizarea si administrarea exploatatiilor agricole în tarile dezvoltate ale Europei si in Republica Moldova

 • 2.1. Organizarea si administrarea exploatatiilor agricole în tarile dezvoltate ale Europei
 • 2.2. Evolutia politicii agrare a Republicii Moldova
 • 2.3. Managementul schimbarilor în sectorul agrar al Republicii Moldova
 • 2.4. Disparitati – Republica Moldova : Uniunea Europeana la principalii indicatori macroeconomici în agricultura

CAPITOLUL III. Posibilitatile de aplicare a practicii manageriale europene în exploatatiile agricole din Republica Moldova

 • 3.1. Consolidarea terenurilor agricole în Republica Moldova.
 • 3.2. Cooperarea – o experienta ce poate relansa agricultura Moldovei.
 • 3.3. Sustinerea financiara a sectorului agrar în Republica Moldova