Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Analgezia inhalatorie în managementul pacientului cu afecțiuni carioase și pulpare


Autor: Zabolotnîi Dumitru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valeriu Burlacu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU [616.314+616.314.18]-002-089.5(043)

Adobe PDF document 5.50 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

durere, anxietate, analgezie inhalatorie

Adnotare

Domeniul de studiu: 323.01 – Stomatologie

Scopul și obiectivele: a fost evaluată fezabilitatea și eficacitatea analgeziei inhalatorii cu metoxifluran în cadrul tratamentului cariilor și pulpitelor, spectrului de aplicare și acțiune în comparație cu tehnicile de analgezie loco-regională, obținute prin injectare de substanță anestezică. Am evaluat anxietatea și durerea pacientului, până și după tratamentul cariilor și pulpitelor; am apreciat parametrii hemodinamici în funcție de tehnica analgezică; am evaluat rezultatele imediate și tardive în tratamentul cariilor și pulpitei sub influența de metoxifluran; am elaborat algoritmul de executare a analgeziei inhalatorii cu acest preparat în tratamentul cariilor și pulpitei.

Metodologia cercetării științifice. Cercetarea reprezintă un studiu clinic prospectiv. Eșantionul studiat a inclus grupe comparabile. Colectarea datelor a fost de tip „grup de referință”.

Noutatea și originalitatea științifică: a fost analizată acțiunea preparatului analgezic inhalator în cazul tratamentului cariilor dentare și a pulpitei, a fost elaborat algoritmul de utilizare a acestuia în dependență de diagnoză și situația clinică. Problema științifică soluționată în teză constă în elaborarea și implementarea tehnicii inhalatorii ca alternativă analgezică față de cea tradițională injectabilă.

Semnificația teoreticăconstă în demonstrarea mecanismului de acțiune și a eficienței analgezicului inhalator în stomatologie, acțiunea lui inofensivă asupra stării generale a pacientului.

Valoarea aplicativă a tezei: pentru un control asupra durerii și anxietăți a fost propus protocolul de administrare a analgeziei inhalatorii ca alternativă altor tehnici complicate și invazive.

Implementarea rezultatelor științifice:rezultatele studiului au fost prezentate la foruri științifice naționale și internaționale. Tehnica descrisă a fost implementată în tratamentul cariilor dentare și a pulpitei în cadrul Catedrei de stomatologie terapeutică a USMF „Nicolae Testemițanu”, cabinetelor stomatologice „Compodent”, „Dicri-Med” și „Estetic Dent” mun. Chișinău.

Cuprins


INTRODUCERE

1. MECANISMUL DE APARIȚIE A DURERII ȘI COMBATEREA EI

 • 1.1. Afecțiunile țesuturilor dure ce necesită a fi tratate prin metode invazive
 • 1.2. Fiziologia durerii în stomatologie
 • 1.3. Medicația folosită în tratamentul durerii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE, METODE DE CERCETARE ȘI TRATAMENT

 • 2.1. Caracteristica generală a subiecților incluși în studiu
 • 2.2. Metode de investigație a pacienților
 • 2.3. Etapele de tratament ale pacienților investigați
 • 2.4. Metode de evaluare statistică a rezultatelor explorate
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA COMPARATIVĂ A EFECTELOR ANXIOLITICE ȘI ANALGETICE ALE TEHNICII DE ANALGEZIE INHALATORIE CU METOXIFLURAN VS. ANESTEZIA LOCO-REGIONALĂ LA PACIENȚI CU AFECȚIUNI CARIOASE ȘI PULPARE

 • 3.1. Descrierea tehnicii de analgezie și sedare inhalatorie
 • 3.2. Tehnica de lucru la pacienții din grupul de studiu
 • 3.3. Tratamentul pacienților din grupul de referință
 • 3.4. Tehnica de lucru la pacienții din grupul de referință
 • 3.5. Analiza omogenității loturilor de pacienți
 • 3.6. Cauzele vizitelor stomatologice
 • 3.7. Structura loturilor examinate
 • 3.8. Evaluarea durerii și anxietății
 • 3.9. Analiza timpului de lucru
 • 3.10. Valorile indicilor hemodinamici
 • 3.11. Cazuri clinice ce reflectă eficiența analgeziei inhalatorii cu folosirea de metoxifluran
 • 3.12. Cazuri clinice cu pacienți din grupul de referință
 • 3.13. Sinteza rezultatelor obținute
 • 3.14. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE PLAN DE CERCETĂRI DE PERSPECTIVĂ