Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Implantația dentară în sectoarele posterioare ale maxilei


Autor: Atamni Fahim
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valentin Topalo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.49 Mb / în română

Teza

CZU 616.314–089.843–031:611.716.1(043.2)

Adobe PDF document 6.97 Mb / în română
259 pagini


Cuvinte Cheie

sinus maxilar, implante dentare, sinus lift lateral, sinus lift crestal.

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, 298 surse bibliografice, 6 anexe, 231 pagini text de bază, 90 figuri, 53 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 37 lucrări ştiinţifice, obţinut un brevet de invenţie.

Domeniul de studiu: 323.01– Stomatologie.

Scopul lucrării: Optimizarea reabilitării implanto-protetice a pacienţilor cu atrofii severe a sectoarelor posterioare edentate ale maxilei prin elaborarea procedeelor miniinvazive de instalare a implantelor dentare endoosoase.

Obiectivele: Evaluarea succesului şi a ratei supravieţuirii implantelor în sectoarele posterioare ale maxilei instalate în mod convenţional;Evaluarea succesului şi a ratei supravieţuirii implantelor în sectoarele posterioare atrofiate ale maxilei instalate amînat sau simultan cu grefarea sinusului maxilar prin acces lateral; Elaborarea unei metode miniinvazive de instalare a implantelor dentare în două şedinţe chirurgicale cu elevaţia planşeului sinusului maxilar prin acces crestal; Elaborarea unei metode miniinvazive de instalare a implantelor dentare într-o şedinţă chirurgicală cu elevaţia planşeului sinusului maxilar prin acces crestal; Evaluarea postoperatorie a pacienţilor după instalarea implantelor conform metodelor elaborate; Monitorizarea modelării/remodelării osului intrasinuzal și de la creasta alveolară la instalarea implantelor prin aces crestal conform metodei elaborate;Evaluarea implantelor scurte la elevaţia planşeului sinusului maxilar prin acces crestal conform metodei elaborate; Evidenţierea şi tratamentul complicaţiilor survenite la instalarea implantelor prin elevaţia planşeului sinusului maxilar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost demonstrat că, în sectoarele posterioare ale maxilei la instalarea implantelor dentare prin acces crestal fără decolarea lambourilor mucoperiostale, fără utilizarea materialelor de grefare şi fără condensarea osului, în baza cheagului sangvin şi a fragmentelor de os elevate de la planşeul SM intrasinuzal periimplantar se formează os, care activ se modelează/remodelează sub influenţa forţelor masticatorii şi a presiunii aerului din sinusul maxilar.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute: crearea unui nou concept de protejare a forţelor fiziologice reparatorii ale osului maxilei pentru facilitarea proceselor de integrare a implantelor dentare, ceea ce a condus la elaborarea a două metode noi de instalare a implantelor dentare endoosoase, fapt care a contribuit la optimizarea reabilitării implanto-protetice a persoanelor cu edentaţii în sectoarele atrofiate ale maxilei cu ameliorarea stilului lor de viaţă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Au fost argumentate şi demonstrate importanţa, necesitatea, şi indicaţiile către utilizarea metodelor miniinvazive de instalare a implantelor dentare endoosoase în reabilitarea protetică a persoanelor edentate cu atrofii severe în sectoarele posterioare ale maxilei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în instruirea studenţilor, rezidenţilor şi a medicilor-cursanţi în cadrul Catedrei Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan” a IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din R. Moldova și în activitatea clinicilor stomatologice private: “F. Atamni”, „M. Atamna”– Israel, “Master-Dent”,”Omnident”, ”Gumeniuc-Dental” –Chișinău.

Cuprins


1. PROPRIETĂŢILE SECTOARELOR POSTERIOARE ALE MAXILEI RELATATE LA IMPLANTOLOGIA ORALĂ
 • 1.1. Caracteristicile anatomice şi fiziologice ale sinusului maxilar
 • 1.2. Modificările morfofuncţionale ale maxilei după pierderea dinţilor
 • 1.3. Metodele standarde de instalare a implantelor
 • 1.4. Instalarea implantelor dentare în zonele atrofiate posterioare ale maxilei
 • 1.5. Metode de instalare a implantelor alternative elevaţiei planşeului sinusului maxilar
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Design-ul studiului
 • 2.2. Caracteristica generală a pacienţilor selectaţi incluşi în studiu
 • 2.3. Examinarea clinică a pacienţilor cu edentaţii în sectoarele posterioare ale maxilei
 • 2.4. Examinările radiologice
 • 2.5. Factorii locali de risc
 • 2.6. Materialul de adiţie osoasă
 • 2.7. Sistemele de implante şi caracteristicile lor
 • 2.8. Evaluarea stabilităţii implantului
 • 2.9. Metoda elaborată de evaluare a nivelurilor osoase – intrasinusal şi marginal
 • 2.10. Evaluarea supravegherii şi reexaminării pe termen lung
 • 2.11. Evaluarea modelării/remodelării osului intrasinuzal periimplantar
 • 2.12. Evaluarea statistică a materialului
 • 2.13. Concluzii la capitolul 2

3. IMPLANTAREA STANDARD ÎN SECTOARELE POSTERIOARE ALE MAXILEI
 • 3.1. Implantarea standard şi particularităţile ei
 • 3.2. Evaluarea numărului optim de implante inserate în zona posterioară a maxilei
 • 3.3. Particularităţile instalării implantelor în sectoarele posterioare ale maxilei
 • 3.4. Protocolul de încărcare
 • 3.5. Rezultate
 • 3.6. Complicaţii
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. INSTALAREA IMPLANTELOR ÎN SECTOARELE POSTERIOARE ATROFIATE ALE MAXILEI CU ELEVAREA PLANŞEULUI SINUSULUI MAXILAR PRIN ACCES LATERAL
 • 4.1. Indicaţiile către elevaţia planşeului SM prin acces lateral şi alegerea modalităţii de instalare a implantelor
 • 4.2. Planul de tratament al pacienţilor cu augmentări sinuzale
 • 4.3. Tehnica de augmentare a sinusului maxilar prin acces lateral
 • 4.4. Variantele de instalare a implantelor
 • 4.5. Complicaţiile intraoperatorii. Evoluţia postoperatorie şi a perioadei de vindecare 140
 • 4.6. Evaluarea rezultatelor
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. INSTALAREA IMPLANTELOR ÎN SECTOARELE POSTERIOARE ATROFIATE ALE MAXILEI CU ELEVAREA PLANȘEULUI SINUSULUI MAXILAR PRIN ACCES CRESTAL CONFORM METODEI ELABORATE
 • 5.1. Instalarea implantelor în două ședințe chirurgicale conform metodei elaborate.
 • 5.2. Instalarea implantelor dentare într-o şedinţă chirurgicală conform metodei elaborate
 • 5.3. Prognoza formării osului periimplantar intrasinuzal
 • 5.4. Complicaţiile la instalarea implantelor conform metodei elaborate
 • 5.5. Supravieţuirea implantelor şi rata succesului
 • 5.6. Rezultatele plasării implantelor prin metoda de SLCr elaborată vizavi de instalarea simultană cu grefarea SM prin acces lateral
 • 5.7. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE