Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Asigurarea echilibrului financiar-valutar în condiții de instabilitate economică


Autor: Coca Carmen Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU 336:338.1(043.3)

Adobe PDF document 4.94 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

stabilitate financiară, globalizare financiară, independență financiară, criză, risc, piață imobiliară, darea în plată

Adnotare

Structura tezei: teza de doctor include adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 149 titluri, 172 pagini text de bază, inclusiv 52 tabele, 63 figuri şi 6 anexe. Cercetările sunt reflectate în 16 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: finanţele internaționale, monedă şi credit, analiză economică.

Scopul lucrării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a procesului de asigurare a echilibrului financiar-valutar în condiții de instabilitate economică.

Obiectivele cercetării: studierea conceptuală cu privire la echilibrul financiar-valutar, evaluarea impactului balanţei de plaţi asupra funcţionalităţii economiei naţionale, evidențierea factorilor care influențează mecanismele de funcționare a balanței de plăți și a echilibrului acesteia, determinarea corelației dintre balanța de plăți și moneda națională în contextul ultimelor directive europene, cercetarea legăturilor dintre globalizare și stabilitate financiară, analiza crizelor ca efect al dezechilibrului financiar-valutar, analiza comparativă cu modele internaționale privind asigurarea echilibrului financiar-valutar prin aplicarea metodei dării în plată, identificarea şi argumentarea soluţiilor pentru asigurarea echilibrului financiar- valutar în condiții de instabilitate economică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: dezvoltarea conceptuală a rolului instrumentelor de asigurare a echilibrului financiar-valutar în condiții de instabilitate economică; identificarea, adaptarea, sistematizarea şi argumentarea metodelor de analiză a evoluţiei echilibrului macroeconomic financiar-valutar, cu accent primordial pe utilizarea balanţei de plăţi ca element de influenţă şi control; propunerea unor măsuri utilizate în activitatea bancară cu privire la finanţarea contractelor de credit, în vederea minimizării riscurilor asociate; elaborarea cadrului metodologic şi formularea de propuneri pe baza interpretării rezultatelor chestionarului privind darea în plată asupra pieței bancare; elaborarea recomandărilor cu privire la asigurarea echilibrului financiar-valutar în România prin implementarea metodei dării în plată.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul de cercetare constă în fundamentarea științifică și metodologică a echilibrului financiar-valutar în condiții de instabilitate economică. Această abordare confirmă necesitatea și utilitatea elaborării şi aplicării metodei dării în plată în vederea asigurării echilibrului financiar-valutar în România.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei sunt determinate de sistematizarea şi sintetizarea abordărilor teoretice privind echilibrului financiar-valutar în condiții de instabilitate economică; sistematizarea teoretizărilor referitor la balanța de plăți externă în calitate de instrument de analiză macroeconomică și de reflectare a echilibrului valutar; abordarea ştiinţifică şi metodologică a legăturilor dintre globalizarea financiară și crizele financiare; elaborarea cadrului analitic de evaluare a indicatorilor macroeconomici prin intermediul modelelor privind asigurarea echilibrului financiar-valutar; elaborarea recomandărilor de implementare a metodei dării în plată pentru stimularea echilibrului financiar-valutar în România. Cercetările realizate formează elemente metodologice pentru investigaţiile ştiinţifice viitoare. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituţiile de învăţământ economic superior etc.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost acceptate să fie implementate de către S.C.Atractiv Consulting S.R.L., S.C. Hestia Assistance Finserv S.R.L. și Fundația Gaudeamus-Universitatea TOMIS din Constanţa. Cei doi agenți economici desfășoară activități de intermedieri credite și consultanță în domeniul financiar-bancar, armonizându-se cu reglementările bancare în vigoare.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ A ECHILIBRULUI FINANCIAR-VALUTAR ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI GLOBALE
  • 1.1. ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA ECHILIBRUL MACROECONOMIC ȘI CORELAȚIILE DINTRE COMPONENTELE ACESTUIA
  • 1.2. BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE – INSTRUMENT DE ANALIZĂ MACROECONOMICĂ ȘI DE REFLECTARE A ECHILIBRULUI VALUTAR
  • 1.3. TEORETIZĂRI REFERITOARE LA LEGĂTURILE DINTRE GLOBALIZAREA FINANCIARĂ ȘI CRIZELE FINANCIARE
  • 1.4. CONCLUZII LA CAPITOLUL 1

2. ANALIZE ȘI COMPARAȚII PRIVIND ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR-VALUTAR PRIN APLICAREA LEGII DĂRII ÎN PLATĂ
  • 2.1. EVALUAREA INDICATORILOR MACROECONOMICI ȘI FINANCIARI – MONETARI ÎN ROMÂNIA
  • 2.3. CONCLUZII LA CAPITOLULUI 2
  • 3. ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR-VALUTAR PRIN IMPLEMENTAREA METODEI DĂRII ÎN PLATĂ
  • 3.1. APRECIEREA ECHILIBRULUI FINANCIAR PRIN ANALIZA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI ŞI FURNIZORULUI DE SERVICII BANCARE
  • 3.3. CONCLUZII LA CAPITOLUL 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI