Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perciun  Rodica, doctor habilitat, conferenţiar cercetătorPerciun Rodica, doctor habilitat, conferenţiar cercetătorTeze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul sistemului informațional din cadrul învățământului superior la prognozarea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice 08.00.05 UTM membru CSS
conducător
Ganea Victoria
27.04.2021
D Sporirea competitivitatii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inova?ional 08.00.05 UASM preşedinte CSS
conducător
Cimpoieş Dragoş
25.06.2021
D Perfecționarea sistemului de control financiar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova 08.00.10 USM referent
conducător
Dolghii Cristina
29.07.2021
D Managementul întreprinderilor aflate în situații de criză 08.00.05 UTM referent
conducător
Bugaian Larisa
17.09.2021
D Organizarea și autoorganizarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare în Republica Moldova. Aspecte sinerget 08.00.05 INCE membru CSS
consultant
Dicusar Alexandru
conducător
Rotaru (decedat) Anatol
conducător
Catan Petru
30.09.2021

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Managementul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile 08.00.05 INCE consultant 30.07.2021