Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Argumentarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai organelor de lucru ale semănătorii de precizie pentru culturi prăşitoare


Autor: Nazar Boris
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Vladimir Serbin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română

Teza

CZU 631.331.81:633.1

Adobe PDF document 6.96 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

brăzdar; dependenţă; proces tehnologic; parametru tehnologic; rigolă; rezistenţă; semănătoare; semănat

Adnotare

Scopul lucrării și obiectivele tezei:Scopul de bază al lucrării este reducerea rezistenței la tracțiune și îmbunătăţirea calităţii semănatului de precizie prin perfecționarea procesului de dozare și de încorporare a semințelor în sol. Cercetările au fost axate pe următoarele obiective ale tezei: analiza stării actuale a cercetărilor din țară și pe plan mondial privind organele de lucru ale semănătoarelor de precizie și modalitățile de perfecționare al acestora cu scopul de a argumenta direcţia cercetărilor experimentale; analiza teoretică a procesului de funcționare al organelor de lucru a secției de însămânțare și argumentarea necesității perfecționării construcției; elaborarea standului de cercetare în laborator; efectuarea cercetărilor experimentale de laborator privind argumentarea parametilor constructivi și tehnologici ai aparatului de distribuție cu suprafața de dozare internă și a brăzdarului de tip cultural; estimarea stabilității procesului de funcționare a brăzdarelor cercetate; efectuarea încercărilor de câmp și argumentarea în baza rezultatelor obținute a necesității implementării aparatului de distribuție cu suprafața de dozare internă și a brăzdarelor experimentale.

Noutatea științificăa rezultatelor obținute: Inovația științifică a lucrării constă în soluționarea problemei științifice importante abordată în lucrare: Determinarea regimului optimal de funcționare a aparatului de distribuție cu suprafața de dozare internă, formei și parametrilor constructivi ai brăzdarului în scopul îmbunătățirii calității semănatului de precizie și reducerii rezistenței la tracțiune.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în argumentarea teoretică a condițiilor de dozare a semințelor, determinarea rezistenței la tracțiune și condiției prin care se asigură o funcționare mai stabilă a brăzdarului.

Valoarea aplicativă a lucrării este asigurată de recomandările teoretico-experimentale privind construcția aparatului de distribuție a semințelor și a brăzdarului, ce permit o îmbunătățire a calității semănatului de precizie și o reducere de 12...15% a rezistenței la tracțiune.

Împlementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetărilor au fost implementate în Staţiunea didactico-experimentală „Petricani” a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, precum și în întreprinderi agricole din Republica Moldova.

Cuprins


INTRODUCERE

1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ŞI REALIZĂRILOR ÎN DOMENIUL ORGANELOR DE LUCRU ALE SEMĂNĂTOARELOR DE PRECIZIE

 • 1.1. Generalități la stadiul actual privind cunoașterea a construcției organelor de distribuție utilizate în construcția semănătorilor de precizie
 • 1.1.1. Orientările actuale privind perfecționarea organelor de distribuție ale semănătoarelor pe plan național și mondial
 • 1.2. Generalități la stadiul actual al cunoașterii cu privire la construcția organelor de încorporare a semințelor ale semănătorilor de precizie
 • 1.2.1. Căile de perfecționare a organelor de încorporare a semințelor în sol ale semănătorilor de precizie
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETĂRILE TEORETICE A ORGANELOR DE LUCRU ALE SEMĂNĂTORILOR

 • 2.1. Argumentarea condițiilor de dozare a semințelor de către aparatul de distribuție cu suprafața de dozare internă
 • 2.2. Cercetările teoretice a mișcării semințelor prin tuburile de conducere
 • 2.3. Cercetarea teoretică a procesului formării rigolei şi fixării semințelor în sol
 • 2.4. Analiza teoretică a procesului de funcționare a brăzdarelor de tip cultural
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PROGRAMA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRILOR EXPERIMENTALE

 • 3.1. Programa cercetărilor experimentale de laborator
 • 3.2.Construcția și funcționarea standului experimental
 • 3.2.1. Standul experimental pentru cercetarea aparatului de distribuție
 • 3.2.2. Standul utilizat în cadrul cercetărilor experimentale de laborator a brăzdarelor
 • 3.2.3.Aparatura utilizată în cercetările experimentale
 • 3.3. Metodologia cercetărilor experimentale
 • 3.4. Programa cercetărilor experimentale de câmp
 • 3.5. Descrierea tehnicii experimentale de câmp
 • 3.6. Metodologia cercetărilor indicilor calitativi ai procesului de însămânțare
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A ORGANELOR DE LUCRU ALE SEMĂNĂTORILOR PENTRU CULTURI PRĂȘITOARE

 • 4.1. Argumentarea experimentală a principalilor parametri ai organelor de lucru
 • 4.1.1. Descrierea matematică a procesului de funcționare
 • 4.1.2. Analiza rezultatelor cercetărilor experimentale de laborator
 • 4.2. Analiza rezultatelor experimentale de câmp
 • 4.3. Estimarea economică a organelor experimentale
 • 4.3.1.Calculul indicilor eficienței economice a implementării semănatului de precizie pentru culturi prăşitoare
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDARI