Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Infracțiunea de violența în familie: reglementări normative, analiză criminologică și măsuri de prevenire


Autor: Ionașcu Vitalie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Simion Carp
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Teza

CZU 343.54 (043.3)

Adobe PDF document 2.66 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

familie, violență, criminalitate violentă, infracțiune, contravenție, cauze, condiții, personalitate, agresor, victimă, prevenire, echipă multidisciplinară

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 214 titluri, 136 pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Criminologie.

Scopul lucrării constă în efectuarea unei investigații complexe privind infracțiunea de violență în familie prin prisma cadrului juridic internațional și național, analizei criminologice și a măsurilor preventive orintate spre eradicare în limite rezonabile a acestui tip de criminalitate. Obiectivele: analiza lucrărilor științifice din doctrină publicate la tematica problemei investigate; evaluarea reglementărilor internaționale cu privire la violența în familie și a impactului lor asupra reglementărilor naționale; analiza modelelor incriminatorii ale violenței în familie în legislațiile penale ale altor state; analiza și relevarea unor probleme privind incriminarea jurdicopenală și contravențională a violenței în familie; relevarea conceptului criminologic de violență în familie și a dimensiunilor ce-i sunt proprii; relevarea particularităților criminologice precum și analiza dimensiunii statistice ale infracțiunii de violență în familie; studierea cauzelor și a condițiilor violenței în familie; caracterizarea criminologică a trăsăturilor agresorilor precum și ale victimelor violenței în familie; elucidarea măsurilor generale, special-criminologice și a celor de prevenire victimologică a violenței în familie.

Noutatea și originalitatea științifică. Studiul dat reprezintă o cercetare complexă a problemelor teoretico-practice cu referire la infracțiunea de violență în familie, fiindu-i oferită o apreciere și propusă o strategie de contracarare a acestui gen de criminalitate prin măsuri specialcriminologice și juridico-penale de prevenire. Problema științifică importantă soluționată constă în elucidarea dimensiunilor criminologice ale fenomenului, precum și perfecționarea cadrului juridco-penal, fapt de natură să contribuie la dozarea prevenției violenței în familie.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării reiese din realizarea unui studiu complex și multilateral a caracteristicilor juridico-penale și a celor criminologice ale violenței în familie cu înaintarea unor propuneri concrete având ca obiectiv sporirea eficienței activității de prevenire a fenomenului vizat.

Implementarea rezultatelor științifice își găsește reflectarea în procesul de realizare a unor noi studii științifice, în activitatea autorităților publice abilitate cu funcția de prevenire și combatere a violenței în familie, în procesul de legiferare și la predarea cursurilor de drept penal și criminologie.