Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor în domeniul transportului rutier


Autor: Cananău Anatolie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Iurie Larii
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 43.346:343.97 (043.3)

Adobe PDF document 1.61 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

transport rutier, criminalitate, cauze, condiţii, personalitate, prevenirea infracţiunilor, victimă etc

Adnotare

Structura tezei. Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 218 titluri, 119 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 5 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Criminologie.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul de bază constă în cercetarea criminologică complexă şi analiza ştiinţifică a criminalităţii în domeniul transportului rutier. Pentru realizarea scopului propus, au fost stabilite următoarele obiective: investigarea aspectelor evolutive şi a reglementărilor juridice în domeniul transportului rutier în plan internaţional şi naţional; realizarea unei analize a materialelor ştiinţifice referitoare la criminalitatea în domeniul transportului rutier; analiza indicatorilor cantitativi şi calitativi ai infracţiunilor în domeniul transportului rutier; identificarea cauzelor şi condiţiilor infracţiunilor în domeniul transportului rutier; relevarea particularităţilor criminologice ale personalităţii infractorului în domeniul transportului rutier; elucidarea măsurilor de prevenire generală, specială şi individuală a infracţiunilor în domeniul transportului rutier; identificarea măsurilor de prevenire victimologică a infracţiunilor în domeniul transportului rutier; elaborarea unor propuneri şi recomandări în vederea perfecţionării sistemului de măsuri de prevenire a infracţiunilor în domeniul transportului rutier.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În baza generalizării şi analizei materialului empiric sunt prezentate particularităţile actuale şi tendinţele fenomenului investigat. Pe acest suport, au fost formulate concluzii şi recomandări teoretice în vederea îmbunătăţirii măsurilor de prevenire a infracţiunilor în domeniul transportului rutier.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea particularităţilor criminologice ale infracţiunilor în domeniul transportului rutier la etapa actuală, urmată de înaintarea unor concluzii şi propuneri care ar eficientiza activitatea organelor abilitate în domeniul prevenirii tipului respectiv de criminalitate.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Informaţiile conţinute în teză lărgesc cunoştinţele în domeniul investigat şi pot fi utilizate pentru studierea de mai departe a fenomenului social în cauză. Concomitent, ideile, concluziile şi recomandările evidenţiate completează fundamentele teoretice ale prevenirii criminalităţii în domeniul transportului rutier.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Analizele critice, concluziile şi recomandările formulate îşi găsesc aplicabilitatea în realizarea unor noi studii ştiinţifice, în procesul de elaborare a normelor juridice, în programele de studii ale instituţiilor de învăţământ, dar şi în activitatea organelor responsabile de prevenirea şi combaterea criminalităţii.

Cuprins


1. CERCETĂRILE TEORETICE PRIVIND CRIMINALITATEA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
  >
 • 1.1. Repere evolutive şi dimensiuni actuale ale reglementărilor juridice în domeniul transportului rutier în plan internaţional şi naţional
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice cu privire la criminalitatea în domeniul transportului rutier 21
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
 • 2.1. Noţiuni generale cu privire la infracţiunile în domeniul transportului rutier şi impactul uman al acestora
 • 2.2. Indicatorii cantitativi şi calitativi ai infracţiunilor în domeniul transportului rutier
 • 2.3. Cauzele şi condiţiile infracţiunilor în domeniul transportului rutier
 • 2.4. Concluzii la capitolul

3. PERSONALITATEA INFRACTORILOR CARE AU COMIS INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
 • 3.1. Personalitatea infractorilor în domeniul transportului rutier sub aspectul vinovăţiei acesteia
 • 3.2. Caracteristica criminologică a personalităţii infractorului în domeniul transportului rutier
 • 3.3. Tipologia persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor în domeniul transportului rutier
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PREVENIREA INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER113
 • 4.1. Măsuri generale de prevenire a infracţiunilor în domeniul transportului rutier
 • 4.2. Măsuri special-criminologice de prevenire a infracţiunilor în domeniul transportului rutier
 • 4.3. Probleme legate de perfecţionarea măsurilor de prevenire generală şi specială a infracţiunilor în domeniul transportului rutier
 • 4.4. Măsuri individuale de prevenire a infracţiunilor în domeniul transportului rutier
 • 4.5. Măsuri victimologice de prevenire a infracţiunilor în domeniul transportului rutier
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI