Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Profilul molecular al carcinoamelor mamare invazive versus metastazele limfonodale corespondente


Autor: Fulga Veaceslav
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.15 - Anatomie patologică
Anul:2019
Consultanţi ştiinţifici: Lilian Şaptefraţi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Raica Marius
doctor, profesor universitar, UMF „Victor Babeș”, Timișoara, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document2.57 Mb / în română

Teza

CZU 618.19-006.6-033.2(043.2)

Adobe PDF document 10.18 Mb / în română
261 pagini


Cuvinte Cheie

carcinom mamar, markeri hormonali, HER2, CK5, EGFR, p53, BCL2, Ecadherin, subtipuri moleculare, metastaze limfonodale

Adnotare

Teză de doctor habilitat în științe medicale, Chișinău, 2018. Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale, recomandări, 280 surse bibliografice, 133 pagini de text de bază, 57 figuri, 70 tabele, 11 anexe. Rezultatele acestui studiu au fost reflectate în 51 lucrări științifice, inclusiv o monografie.

Domeniul de studiu: anatomie patologică. Scopul lucrări: Studiul profilului molecular al carcinoamelor mamare invazive de tip ductal şi lobular comparativ cu metastazele limfonodale axilare ipsilaterale, și evaluarea stabilității subtipului molecular în procesul de metastazare.

Obiectivele lucrării: Determinarea fenotipului molecular al tumorii în funcţie de tipul şi gradul histologic, statusul limfonodal, precum și evaluarea dinamicii receptorilor ER, PR, AR, HER2, CK5, EGFR, p53, BCL2 și E-cadherinei în procesul de metastazare al carcinomului mamar.

Noutatea și originalitatea științifică: Pentru prima dată s-a demonstrat instabilitatea markerilor ER, PR, AR, HER2, CK5, EGFR, p53, BCL2 și E-cadherinei în procesul de metastazare a carcinoamelor mamare ductal invaziv de tip NOS și lobular infiltrativ. Am stabilit în premieră că metastaza limfonodală are un fenotip imunohistochimic particular, diferit de tumoarea primară, ceea ce creează premize pentru reevaluarea concepțiilor contemporane de tratament.

Importanța teoretică și aplicativă a lucrării: Rezultatele acestui studiu pledează pentru examinarea imunohistochimică concomitentă a tumorii primare și metastazei în vederea stabilirii unui diagnostic și tratament personalizat. Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele acestui studiu au fost aprobate ca valoare științifică și aplicativă pentru activitatea catedrelor și laboratoarelor de histologie, anatomie patologică și oncologie.

Cuprins


1. PARTICULARITĂŢILE HISTOLOGICE ŞI MOLECULARE ALE CARCINOAMELOR MAMARE INVAZIVE DE TIP DUCTAL ŞI LOBULAR
 • 1.1 Impactul diagnosticului morfologic convenţional asupra pronosticului şi terapiei
 • 1.2 Clasificarea moleculară a carcinomului mamar: istoric, subtipuri, evoluţie
 • 1.3 Epidemiologia chimiorezistenţei la terapie și perspectivele terapiei personalizate 34
 • 1.4 Studiul comparativ al tumorii primare şi metastazelor limfonodale. Importanţa microambianţei
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Generalități referitor la obiectul de studiu
 • 2.2 Caracteristica materialului inclus în studiu
 • 2.3 Metodele de cercetare
 • 2.4 Analiza statistică 59
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. DINAMICA MARKERILOR IMUNOHISTOCHIMICI ÎN NORMĂ ȘI ÎN FUNCŢIE DE TIPUL, GRADUL HISTOLOGIC AL TUMORII, STATUSUL LIMFONODAL ȘI VÂRSTA PACIENTELOR
 • 3.1 Expresia markerilor utilizați în studiu în glanda mamară neafectată
 • 3.2 Dinamica receptorilor pentru ER şi PR
 • 3.3 Stabilitatea receptorului HER2 în procesul metastatic
 • 3.4 Evoluţia markerilor bazali CK5 şi EGFR 88 3.5 Evoluţia markerului nuclear de proliferare Ki67
 • 3.6 Dinamica markerilor apoptotici p53 şi BCL2
 • 3.7 Stabilitatea E-cadherinei în evoluţia procesului metastatic
 • 3.8 Evoluția receptorului pentru AR în microambianța limfonodală
 • 3.9 Analiza comparativă a expresiei receptorilor incluși în studiu: interrelațiile dintre toți markerii utilizați în funcție de tipul și gradul histologic al tumorii, vârsta pacientelor
 • 3.10 Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICA SUBTIPURILOR MOLECULARE
 • 4.1 Incidența și dinamica subtipurilor prin prisma recomandărilor St Gallen,
 • 4.2 Stabilitatea profilului molecular al carcinomului mamar după implantare pe membrana corioalantoidă a oului embrionat
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE