Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Morfobiologia și micropropagarea soiurilor de mur fără spini în Republica Moldova


Autor: Lozinschii Mariana
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nina Ciorchina
doctor, conferenţiar cercetător, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Consultant ştiinţific: Tatiana Calalb
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia: Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română

Teza

CZU 581.14/.16:634.717(478)(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

calusogeneză, organogeneză, rizogeneză, cultura in vitro, soiuri de mur cultura ex vitro, medii nutritive, anatomie, biochimie, Rubus fruticosus L.

Adnotare

Structura tezei: teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie cu 184 de titluri, 10 anexe, 118 pagini text de bază, 19 tabele și 60 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 23 de lucrări științifice.

Domeniu de studiu: 164.01 – Botanica Scopul tezei: elaborarea biotehnologiilor de micropropagare și microclonare a soiurilor de mur fără spini de perspectivă și studiul biomorfologic în condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova. Obiectivele tezei: identificarea soiurilor de mur donatoare de explant pentru inițierea culturilor in vitro; testarea factorilor biologici, fizici și chimici pentru cultura in vitro la soiurile de mur introducente; elaborarea formulelor mediilor nutritive optime pentru calusogeneză și morfogeneză (caulogeneză, rizogeneză) la fiecare soi; studierea particularităților biologice ale vitroplantulelor obținute din soiurile de mur și determinarea condițiilor de aclimatizare în seră și de înființarea a plantațiilor în teren; studiul anatomic și biochimic comparativ (flavonozide, taninuri, acid ascorbic) la soiurile de mur; elaborarea schemei biotehnologice de micropropagare a materialului săditor la soiurile de mur de perspectivă și contribuții la fortificarea genofondului GBNI (crearea colecției cu soiuri de mur fără spini).

Noutatea științifică și originalitatea: s-a elaborat schema tehnologiei de micropropagare in vitro a materialului săditor, necontaminat și omogen. S-au testat și selectat soiurile de mur fără spini rezistente la condițiile pedoclimatice ale R. Moldova și cu calități tehnologice valoroase pentru înființarea plantațiilor industriale. S-au optimizat microtehnicile de cultivare in vitro ale calusogenezei și organogenezei la soiuri de mur fără spini de perspectivă. Pentru prima dată a fost efectuat studiul biologic complex la soiurile de mur fără spini: (morfologia, anatomia, biochimia).

Problema științifică soluționată constă în elaborarea tehnologiei de obținere in vitro a materialului săditor sănătos și omogen la soiurile de mur fără spini ‘Arapaho’, ‘Triple Crown’, ‘Loch Ness’, ‘Black Satin’, ‘Polar’, Chester’, ‘Thornfree’, ‘Smoothstem’, ‘Reuben’, ‘Thornless Evergreen’ de perspectivă pentru R. Moldova, care a permis înființarea de plantații moderne în R. Moldova cu materialul săditor obținut prin cultura in vitro și crearea în GBNI a colecției din 10 soiuri de mur. Rezultatele obținute au determinat evidențierea și recomandarea soiurilor de mur fără spini, valoroase cu potențial structural-adaptiv la condițiile climatice ale R. Moldova.

Semnificația teoretică: rezultatele experimentelor biotehnologice au confirmat noțiunea de bioentitate organospecifică bazată pe principiul totipotenței celulare în culturile in vitro pentru regenerarea vitroplantulelor (prin organogeneză și embriogeneză somatică). Valoarea aplicativă a cercetărilor: a fost elaborată schema biotehnologică de obținere a materialului săditor sănătos și omogen la soiuri de mur fără spini pentru R. Moldova. Rezultatele cercetărilor sunt utilizate în Laboratorul de Biotehnologie și Embriologie a GBNI. Materialul săditor obținut a servit ca sursă pentru a iniția crearea colecției din 10 soiuri de mur din GBNI: ‘Loch Ness’, ‘Chester’, ‘Arapaho’, ‘Triple Crown’, ‘Polar’, ‘Black Satin’, ‘Thornfree’, ‘Smoothstem’, ‘Reuben’ şi ‘Thornless Evergreen’. Plantele de mur multiplicate in vitro au fost în calitate de material săditor pentru înființarea plantațiilor de mur pe arii extinse în R. Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetărilor au fost implementate în cadrul programului de cercetare al GBNI. S-a realizat proiectul de transfer tehnologic 13.824.14.178T cu Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic în colaborare cu SRL "Rotor". A fost elaborată tehnologia de obținere a materialului săditor avirotic de mur. Au fost realizate contracte cu beneficiari particulari, gospodării țărănești și amatori interesați de soiurile de mur fără spini.

Cuprins


1. ISTORICUL, ORIGINEA ȘI TEHNOLOGIILE DE CULTIVARE IN VITRO A GENULUI RUBUS L.
 • 1.1. Etimologia și scurt istoric al taxonilor
 • 1.2. Caracteristica taxonomică și botanică a genului Rubus L.
 • 1.3. Originea și ariile de cultivare a murului
 • 1.4. Valoarea nutritivă și terapeutică a fructelor de mur
 • 1.5. Cerințele murului față de factorii ecologici
 • 1.6. Tehnologii de multiplicare și cultivare a soiurilor de mur de perspectivă
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI BIOLOGIC ȘI METODELE DE INVESTIGAȚIE
 • 2.1. Caracteristica materialului biologic și centrele științifice de efectuare a experiențelor30
 • 2.2. Metode de studii
 • 2.2.1. Metode biotehnologice
 • 2.2.2. Metode biochimice
 • 2.2.3. Metode de studiu anatomic
 • 2.3. Concluzii capitolul 2

3. MICROPROPAGAREA ȘI DEZVOLTAREA IN VITRO A SOIURILOR VALOROASE DE MUR FĂRĂ SPINI
 • 3.1. Inițierea culturilor avirotice de mur
 • 3.2. Morfogeneza in vitro la soiurile de mur
 • 3.3. Micropropagarea și multiplicarea in vitro
 • 3.3.1. Elaborarea și testarea mediilor nutritive eficiente pentru inocularea, creșterea, dezvoltarea, menținerea și înrădăcinarea explanților
 • 3.3.2. Influența regulatorilor de creștere asupra procesului de multiplicare
 • 3.3.3. Microclonarea
 • 3.3.4. Influența balanțelor hormonale asupra creșterii și multiplicării vitroculturilor de mur
 • 3.3.5. Influența auxinelor asupra și rizogenezei și creșterii vitroplantulelor la soiurile de mur
 • 3.4. Aclimatizarea materialului multiplicat in vitro
 • 3.5. Înființarea colecției de mur în Grădina Botanică Națională (Institut)
 • 3.6. Particularitățile agrotehnicii cultivării în câmp
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE MORFO-ANATOMICE ȘI BIOCHIMICE ALE SOIURILOR DE MUR
 • 4.1. Descrierea morfologică a soiurilor de mur multiplicate in vitro pe lotul experimental al Grădinii Botanice Naționale (Institut)
 • 4.2. Studiul anatomic comparativ al frunzelor unor specii și soiuri de mur
 • 4.2.1. Descrierea anatomică a frunzelor taxonilor de mur studiați
 • 4.2.2. Anatomia comparată a frunzelor unor taxoni studiați (condiții de seră și teren)
 • 4.3. Studiul fitochimic comparativ al frunzelor și fructelor la soiuri și specii de mur
 • 4.3.1. Studiul calitativ și cantitativ al flavonozidelor
 • 4.3.2. Studiul calitativ și cantitativ al taninurilor
 • 4.3.3. Analiza cantitativă a acidului ascorbic
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE