Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul integrării agriculturii româneşti în comunitatea europeană


Autor: Alberto Păunescu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Simion Certan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 33:005(043.3)

Adobe PDF document 1.14 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

management, management agrar, sistem economic, politică agrară, reformă agrară, sector agrar, relaţii agrare, marketing, privatizare, consecinţă economică

Adnotare

Realizarea obiectivelor fundamentale ale politicii agricole trebuie să asigure compatibilitatea cu structurile agricole ale Uniunii Europene, concomitent cu introducerea treptată, până în momentul aderării şi după caz în funcţie de momentul tranziţiei negociate, a mecanismelor PAC.

Pentru ca reuşita integrării internaţionale a agriculturii să fie cât mai repede realizată este necear să se îmbine componenta economică şi cea socială într-un agregat funcţional în care compromisurile trebuie cât mai exact evaluate. Acţionând unilateral asupra unei singure componente, spre exemplu cea economică fără a ţine seama de componenta socială şi cea de mediu, de efectele pozitive dar şi negative care apar de cele mai multe ori, înseamnă a produce perturbări serioase în viaţa socială, iar în ceea ce priveşte componenta de mediu pot apare efecte negative ireversibile. Pe de altă parte acţiunile cu caracter prea puternic social pot produce dereglări ale economiei de piaţă şi întârzieri, uneori inutile, ale reformelor economice. Ambele aspecte au fost des întâlnite în anii de după 1989 în România. Cea mai importantă componentă a procesului de ajustare structurală în agricultură este formarea sectorului exploataţiilor agricole viabile de tip european.

Integrarea avantajoasă a României în structurile europene trebuie să se facă cu respectarea a cel puţin două condiţii şi anume: compatibilizarea structurilor cu cele europene şi atingerea performanţelor care să determine menţinerea pe piaţa comună. Aceste performanţe nu pot fi obţinute fără dezvoltarea şi modernizarea structurilor agrare. România nu are nici resursele ţărilor bogate, şi nici o experienţă managerială de vârf pentru a crea într-o perioadă scurtă de timp cele mai performante structuri pe ansamblul agriculturii. De aceea este necesară o etapizare a obiectivelor şi folosirea cu maximum de eficienţă a resurselor disponibile.

La elaborarea programelor de reformă şi de dezvoltare, în condiţiile actuale ale economiei de piaţă din România datorită decalajelor mari faţă de Uniunea Europeană cât şi faţă de unele state candidate, concentrarea trebuie făcută pe acele elemente care asigură un suport stabil economiei de piaţă realizâdu-se o uniune structurală şi funcţională care să contribuie continu şi permanent la compatibilizarea sistemului nostru economic cu cel occidental, fără a pierde din vedere identitatea naţională sau caracteristicile specifice poporului nostru.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretice ale managementului integrării economice internaţionale
 • 1.1 Concepte de management şi politici economice
 • 1.2 Conţinutul managementului integrării
 • 1.3. Specificul normelor metodologice a investigaţiilor relaţiilor economice internaţionale şi politicilor comerciale

CAPITOLUL II. Caracteristici ale agriculturii româneşti
 • 2.1. Locul agriculturii în economia României
 • 2..2 Resursele în agricultura României
 • 2.3 Evoluţia formelor şi tipurilor de organizare a agriculturii
 • 2.4 Studiul infrastructurii agroalimentare
 • 2.5 Dinamica şi structura produsului agroalimentar
 • 2.6 Indici rezultativi

CAPITOLUL III Politici agricole comune
 • 3.1. Piaţa Comună a produselor agroalimentare
 • 3.2 Obiectivele şi principiile de organizare şi funcţionare a pieţei comune
 • 3.3. Politicile de intervenţie
 • 3.4. Politici structurale
 • 3.5. Agricultura în perspectiva extinderii U.E. spre est
 • 3.6. Necesităţile privind organizarea şi dezvoltarea rurală şi mediul, în cadrul U.E.
 • 3.7. Reforma politicilor agricole comune, agenda 2000
 • 3.8. Competiţia politici agricole comunitare cu politica agricolă a S.U.A.

CAPITOLUL IV. Politici şi strategii de integrare a agriculturii României în Comunitatea Europeană
 • 4.1 Ajustarea strategiei dezvoltării sectorului agroalimentar la politicile agricole comune
 • 4.2 Măsurile de sprijin guvernamental prin subvenţionare a agriculturii sau prin legea creditului agricol
 • 4.3 Căile de perfecţionare a reformei structurale în procesele integrării internaţionale
 • 4.4 Negocierile cu Uniunea Europeană privind dosarul agricol 102