Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier


Autor: Slisarenco Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Simion Carp
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 343.346 (043.3)

Adobe PDF document 1.50 Mb / în română
221 pagini


Cuvinte Cheie

natură juridică, încălcare, regulă, securitate a circulaţiei, siguranţă, trafic rutier, vătămare, sănătate, lipsire de viaţă, imprudenţă, stare de alcoolemie, stare de ebrietate, vehicul, mijloc de transport, suspendare, privare, anulare

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 150 numiri, 160 pagini text de bază, anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Prezenta lucrare ştiinţifică ţine de domeniul Dreptului penal.

Scopul lucrării constă în efectuarea, pe baza cercetărilor teoretice şi a materialelor empirice, precum şi a experienţei practice existente, a unor investigaţii asupra problemelor pe care le comportă reglementările de drept penal care prevăd răspunderea penală pentru faptele de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier în vederea determinării naturii lor juridice şi legiferării distincte a acestora ca infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei, precum şi în formularea recomandărilor practice şi de lege ferenda care va spori considerabil eficacitatea acestor reglementări.

Obiective: analiza materialelor ştiinţifice autohtone precum şi ale altor state consacrate subiectului supus investigării; identificarea problemelor de ordin teoretico-practic care fundamentează şi justifică interesul ştiinţifico-practic faţă de subiectul supus investigării; determinarea naturii juridice şi legiferarea distinctă a faptelor de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier ca infracţiuni cu conţinut formal; determinarea naturii juridice şi legiferarea distinctă a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier ca infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei; înaintarea unor recomandări cu titlu de lege ferenda.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Prezenta teză de doctorat constituie un studiu amplu în care a fost determinată natura juridică distinctă şi au fost înaintate propunerile de perspectivă în vederea legiferării distincte a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier ca infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei, iar a faptelor de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier ca infracţiuni contra siguranţei circulaţiei transporturilor cu conţinut formal al componenţei de infracţiune.

Problema ştiinţifică actuală şi de importanţă majoră care a fost soluţionată constă în determinarea naturii juridice a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier, fapt care a permis clarificarea conceptelor şi înaintarea propunerilor de a legifera faptele date ca infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei, a căror implementare va asigura o aplicare mai reuşită a normelor de drept, contribuind astfel la eficientizarea răspunderii penale pentru aceste fapte.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele acestui studiu pot fi folosite pentru a îmbunătăţi bazele teoretice ale dreptului penal. Valoarea aplicativă şi implementarea rezultatelor ştiinţifice a lucrării îşi găseşte reflectarea în activitatea ştiinţifică, didactică şi practică.

Cuprins


1. ANALIZA DOCTRINARĂ ÎN MATERIA INCRIMINĂRII FAPTELOR DE VĂTĂMARE A SĂNĂTĂŢII ŞI DE LIPSIRE DE VIAŢĂ SĂVÂRŞITE DIN IMPRUDENŢĂ CA REZULTAT AL ÎNCĂLCĂRII REGULILOR DE SIGURANŢĂ A TRAFICULUI RUTIER
  • 1.1. Materiale ştiinţifice din doctrina Republicii Moldova
  • 1.2. Materiale ştiinţifice din doctrina altor state
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. DISTINGEREA FAPTELOR DE VĂTĂMARE A SĂNĂTĂŢII ŞI DE LIPSIRE DE VIAŢĂ SĂVÂRŞITE DIN IMPRUDENŢĂ CA REZULTAT AL ÎNCĂLCĂRII REGULILOR DE SIGURANŢĂ A TRAFICULUI RUTIER DE ÎNSEŞI FAPTELE DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE SIGURANŢĂ A TRAFICULUI RUTIER
  • 2.1. Argumentum în favoarea distingerii faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier de înseşi faptele de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier
  • 2.2. Determinarea naturii juridice a faptelor de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier
  • 2.3. Determinarea naturii juridice a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier
  • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PERSPECTIVA LEGIFERĂRII DISTINCTE A FAPTELOR DE VĂTĂMARE A SĂNĂTĂŢII ŞI DE LIPSIRE DE VIAŢĂ SĂVÂRŞITE DIN IMPRUDENŢĂ CA REZULTAT AL ÎNCĂLCĂRII REGULILOR DE SIGURANŢĂ A TRAFICULUI RUTIER DE ÎNSEŞI FAPTELE DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE SIGURANŢĂ A TRAFICULUI RUTIER
  • 3.1. Perspectiva legiferării faptelor de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier ca infracţiuni contra siguranţei traficului rutier cu conţinut formal
  • 3.2. Perspectiva legiferării faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier ca infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE