Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbaj


Autor: Ponomari Dorina
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.10 - Psihologie specială
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valentina Olarescu
doctor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 159.922.7:376.36(043.2)

Adobe PDF document 4.05 Mb / în română
281 pagini


Cuvinte Cheie

comunicare, formă de comunicare, limbaj, nivel de dezvoltare a limbajului, tulburare de limbaj, tulburare globală de limbaj, conduită verbală, program complex psihologopedic

Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din: adnotări, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 276 titluri, 10 anexe, 146 pagini de text de bază, 45 figuri și 15 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 18 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: comunicare, formă de comunicare, limbaj, nivel de dezvoltare a limbajului, tulburare de limbaj, tulburare globală de limbaj, conduită verbală, program complex psihologopedic.

Domeniul de studiu: Psihologia tulburărilor de limbaj și comunicării. Scopul cercetării: determinarea formei dominante de comunicare la preșcolarii mari cu TL, elaborarea și implementarea unui program complex de intervenție psiho-logopedică în vederea dezvoltării comunicării și ameliorării/depășirii tulburărilor de limbaj la preșcolarii mari cu TL.

Obiectivele cercetării: determinarea formei de comunicare la preșcolarii mari cu TL; identificarea nivelului de dezvoltare a limbajului la preșcolarii de 5-6 ani; elaborarea și implementarea unui program complex de intervenție psiho-logopedic având ca obiectiv dezvoltarea comunicării și ameliorării/depășirii tulburării de limbaj și de consiliere/psihoeducație a părinților; evaluarea efectelor programului psiho-logopedic administrat, elaborarea recomandărilor pentru specialiști și părinți.

Problema științifică importantă soluționată constă în identificarea alternativelor dezvoltării comunicării preșcolarilor cu tulburări de limbaj prin determinarea formei de comunicare la preșcolarii mari cu tulburări de limbaj; evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului la copiii de 5-6 ani și atitudinea părinților față de deficiența de limbaj a propriului copil, ca urmare am elaborat și implementat un program psiho-logopedic orientat spre dezvoltarea comunicării preșcolarilor cu tulburări de limbaj, ameliorării/depășirii tulburărilor de limbaj și consilierii părinților.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată la nivel național s-a realizat studiul comparativ experimental al comunicării preșcolarilor mari cu tulburări de limbaj și dezvoltare tipică și s-a determinat forma de comunicare specifică, s-a identificat nivelul dezvoltării limbajului și s-a stabilit atitudinea părinților față de deficiența de limbaj a propriului copil; s-a aplicat un program de intervenție psiho-logopedică de dezvoltare a comunicării preșcolarilor cu tulburări de limbaj și de consiliere/psihoeducație a părinților copiilor cu TL.

Semnificația teoretică. Rezultatele investigației îmbogățesc bazele teoretice ale științei psihologice și logopedice cu noi informații raportate la cunoașterea formei de comunicare la preșcolarii mari cu TL și nivelului de dezvoltare a limbajului la copiii în vârstă de 5-6 ani, a atitudinii părinților față de deficiența de limbaj a propriului copil; prin programul complex de intervenție psiho-logopedică contribuim la diseminarea modalității de dezvoltare a comunicării preșcolarilor TL și de consiliere a părinților lor, și poate servi drept lucrare metodologică.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în programul complex de intervenție psihologopedică elaborat, implementat și verificat, util practicienilor din instituțiile educaționale preșcolare și părinților oferind modele de intervenție care pot fi aplicate, dezbătute și integrate în sfera limbajului, ca repere esențiale ale comunicării; setul de metode selectate și elaborate servesc în evaluarea comunicării și limbajului preșcolarilor.

Implementarea rezultatelor științifice. Materialele rezultate sunt utilizate în procesul educațional preșcolar, în predarea cursurilor universitare, masterale sau de specializare și formare profesională continuă în domeniul logopediei și psihopedagogiei speciale – Asistența logopedică, Logoritmica, Diagnostic psiho-logopedic, Psihopedagogia specială.

Cuprins


1. ABORDAREA MULTIDIMENSIONALĂ A PROBLEMEI LIMBAJULUI ȘI COMUNICĂRII LA PREȘCOLARI
 • 1.1. Teorii privind achiziția limbajului și dezvoltarea comunicării
 • 1.2. Perspectivă praxiologică a comunicării
 • 1.3. Tangențe între limbaj, comportament verbal, conduita verbală versus comunicare
 • 1.4. Particularitățile dezvoltării psihice a preșcolarilor cu tulburări de limbaj
 • 1.5. Dimensiunea istorică și modele explicative ale tulburărilor de limbaj și comunicare
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. DIMENSIUNILE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII LA PREȘCOLARII MARI
 • 2.1. Disighn-ul cercetării
 • 2.2. Prezentarea și interpretarea rezultatelor experimentale
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA COMUNICĂRII LA PREȘCOLARII MARI CU TULBURĂRI DE LIMBAJ
 • 3.1. Proiectul etapei - scop, obiective, ipoteze și structură
 • 3.2. Eficiența programului complex de intervenție psiho-logopedică
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI