Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Prevenția și tratamentul afecțiunilor periimplantare în stomatologie


Autor: Bolun Radu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Valeriu Fala
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 ianuarie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document2.31 Mb / în română

Teza

CZU 616.314-089.843:616.314.17-008.1-084-08+615.242

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

afecțiuni periimplantare, periimplantită, mucozită, tratament non-chirurgical, prevenție, diagnostic

Adnotare

Teză de doctor în științe medicale, Chişinău 2020 Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, 198 surse bibliografice, 3 anexe, 118 pagini, 33 figuri, 13 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 323.01 - Stomatologie Scopul: Evaluarea particularităţilor clinice și paraclinice ale afecțiunilor periimplantare pentru evidenţierea caracteristicilor evolutive în timpul tratamentului non-chirurgical şi optimizarea conduitei medicale în prevenția acestora.

Obiective: Determinarea calității preciziei tomografiei computerizate cu fascicol conic pentru detectarea leziunilor osoase periimplantare în comparație cu radiografia de contact în jurul implantelor diagnosticate cu afecțiuni periimplantare; analiza eficacității utilizării compușilor hipocloritului de natriu în tratamentul non-chirurgical al afecțiunilor periimplantare; evaluarea markerilor inflamatori și bacteriilor parodontopatogene în raport cu diagnosticul și rezultatele tratamentului non-chirurgical al afecțiunilor periimplantare; elaborarea unui algoritm de prevenție și de tratament al afecțiunilor periimplantare.

Noutatea și originalitatea științifică: Analiza comparativă a resorbției osoase periimplantare pe tomografia computerizată cu fascicol conic și pe radiografia de contact la pacienții diagnosticați cu afecțiuni periimplantare. Utilizarea testului imunologic și microbiologic al lichidului spațiului periimplantar în afecțiunile periimplantare, la etapa de diagnostic și la diferite etape după tratament. Cercetarea complexă (clinică, radiologică, microbiologică și imunologică) a acțiunii compușilor clorului în tratamentul afecțiunilor periimplantare, în jurul construcțiilor implantoprotetice fixate prin înfiletare.

Problema științific soluționată în teză: Elaborarea unui algoritm complex de prevenție și tratament al afecțiunilor periimplantare, prin utilizarea compușilor clorului în tratamentul nonchirurgical, și a metodelor moderne de diagnostic: radiologice, clinice, microbiologice și imunologice.

Semnificația teoretică: Aprofundarea cunoștințelor privind etiologia și diagnosticul afecțiunilor periimplantare cu scopul eficientizării măsurilor de prevenție primară și stabilire a diagnozei corecte. S-a demonstrat eficacitatea clinică și microbiologică a utilizării compușilor clorului în tratamentul afecțiunilor periimplantare. În rezultatul determinării indicelui citokinik integral s-au determinat valori prag în predictibilitatea tratamentului non-chirurgical. În baza calculelor radiologice s-a determinat că în sens vestibulo-oral resorbția osoasă pe tomografia computerizată cu fascicol conic este mai mare, decât mezio-distal pe radiografia de contact. Rezultatele obținute în studiu constituie o bază din punct de vedere teoretic în managementul complex al afecțiunilor periimplantare, ce a contribuit la elaborarea unui algoritm nou de diagnostic, prevenție și tratament.

Valoarea aplicativă: Optimizarea procesului de diagnostic prin utilizarea metodelor moderne la pacienții cu afecțiuni periimplantare, vor permite medicului stomatolog să personalizeze managementul acestora și să scurteze perioada trecerii de la tratamentul non-chirurgical la cel chirugical rezectiv sau regenerativ. Utilizarea compușilor clorului în tratamentul afecțiunilor periimplantare, a permis micșorarea cantității bacteriene în spațiile periimplantare a microflorei Gram-negative și reducerea semnelor clinice inflamatorii. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele științifice au fost implementate în procesul de cercetare și activitate clinică în C.S. ,, Fala Dental’’, C.S. ,, Megalux Dent’’ și Catedra de stomatologie terapeutică.  

Cuprins


1. ETIOLOGIA, PATOGENIA, DIAGNOSTICUL, PREVENȚIA ȘI TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR PERIIMPLANTARE - ASPECTE MODERNE
  • 1.1 Definiție și particularități de diagnostic ale afecțiunilor periimplantare
  • 1.2 Aspecte etiologice și patogenetice ale afecțiunilor periimplantare
  • 1.3 Metode de tratament ale afecțiunilor periimplantare
  • 1.4 Prevenția afecțiunilor periimplantare
  • 1.5 Utilizarea compușilor clorului în tratamentul non-chirurgical al afecțiunilor parodontale și periimplantare

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
  • 2.1 Metodologia de efectuare a studiului
  • 2.2 Date generale despre studiu
  • 2.3 Metode de investigație a pacienților
  • 2.4 Metoda tratamentului non-chirurgical al afecțiunilor periimplantare

3. REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA TRATAMENTULUI NON-CHIRUGICAL AL AFECȚIUNILOR PERIIMPLANTARE

  4. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII
CV-ul AUTORULUI