Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iulie /

Expresia consecințelor miopatiilor inflamatorii idiopatice


Autor: Loghin-Oprea Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Lucia Mazur-Nicorici
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iulie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.08 Mb / în română

Teza

CZU 616.7-002.2(043.2)

Adobe PDF document 2.82 Mb / în română
146 pagini


Cuprins


1. MIOPATIILE INFLAMATORII IDIOPATICE ȘI CONSECINȚELE BOLII
 • 1.1 Sinteza datelor și evoluția cercetărilor asupra miopatiilor inflamatorii idiopatice
 • 1.2 Considerații fiziopatologice și patogenetice ale miopatiilor inflamatorii idiopatice
 • 1.3 Patternul imunologic în contextul miopatiilor inflamatorii idiopatice
 • 1.4 Conduita diagnostică și terapeutică a pacienților cu miopatii inflamatorii idiopatice
 • 1.5 Abordarea consecințelor miopatiilor inflamatorii idiopatice

2 MATERIALE ȘI METODE
 • 2.1 Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2 Metode generale și speciale de examinare ale pacienților investigați
 • 2.3 Metodele de evaluare statistică utilizate

3. ABORDAREA CLINICO-PARACLINICĂ A CONSECINȚELOR MIOPATIILOR INFLAMATORII IDIOPATICE
 • 3.1 Caracteristica parametrilor clinico-demografici a pacienților cu miopatii
 • .2 Evaluarea pacienților prin setul de criterii ACR/ EULAR de clasificare a miopatiilor inflamatorii idiopatice
 • 3.3 Aprecierea activității bolii la pacienții cu miopatii inflamatorii idiopatice
 • 3.4 Evaluarea consecințelor bolii prin indicele de lezare în miozite

4. INTERRELAȚIA CLINICO-EVOLUTIVĂ ȘI CONSECINȚELE MIOPATIILOR INFLAMATORII IDIOPATICE
 • 4.1 Modificări ireversibile în cadrul miopatiilor inflamatorii idiopatice
 • 4.2 Calitatea vieții la pacienții cu miopatii inflamatorii idiopatice
 • 4.3 Determinarea comorbidităților la pacienții cu miopatii inflamatorii idiopatice
 • 4.4 Influența medico-socială a bolii asupra pacienților cu miopatii

5. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE