Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 /

Teze, iulie 2019

Teze [63]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Eficacitatea utilizării enterosorbenţilor asupra calităţilor productive a scrofiţelor de prăsilă agricultură 09.07.2019
06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
D Continuitate şi ruptură în critica literară românească din Basarabia (1985-2010) filologie 09.07.2019
10.01.01 - Literatura română
D Piața muncii în condiții de reducere a populației și îmbătrînirii demografice în Republica Moldova economie 09.07.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Proprietăţile biosintetice ale Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 şi efectele fiziologice ale biomasei asupra organismului animalelor homeoterme (şobolani) biologie 09.07.2019
03.00.07 - Microbiologie
D Optimizarea metodei de plastie în corecţia chirurgicală a defectelor congenitale ale peretelui abdominal anterior medicină 09.07.2019
14.00.35 - Chirurgie pediatrică
D Contabilitatea veniturilor personalului şi perfecţionarea acesteia economie 09.07.2019
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Impactul antropic asupra mediului din Podișul Moldovei de Nord Ştiinţe geonomice 09.07.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Managementul reabilitării pacienților diagnosticați cu afecțiuni degenerative și posttraumatice ale articulațiilor mari medicină 09.07.2019
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Evoluţia stării de sănătate a studenţilor medici în aspect multidimensional (fizic, mintal, social) medicină 09.07.2019
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitale fizică-matematică 09.07.2019
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
DH Eficientizarea tratamentului şi profilaxia maladiei urechii operate prin chirurgie reconstructivă (studiu clinico-experimental) medicină 09.07.2019
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Persistența motivațională și autostigmatizarea la persoanele seropozitive psihologie 09.07.2019
19.00.01 - Psihologie generală
D Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesională pedagogie 09.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Proprietăți optice și de transport ale soluțiilor solide Cu2Zn(Sn,Ge)(S,Se)4 fizică-matematică 09.07.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Perfecționarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe seci tehnică 09.07.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor tehnică 09.07.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice drept 09.07.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Particularităţile clinice şi molecular-genetice ale epilepsiei simptomatice cauzate de neurocisticercoză medicină 09.07.2019
14.00.13 - Neurologie
D Combinaţii complexe ale unor metale 3d cu baze Schiff, utilizând ca precursori compuşi carbonilici aromatici şi hidrazide ale acizilor carboxilici. Sinteză, structură, proprietăţi chimie 09.07.2019
02.00.01 - Chimie anorganică
D Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier drept 09.07.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegale drept 09.07.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii drept 09.07.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării competențelor profesorului de informatică pedagogie 09.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularitățile imunologice și imunofenotipice ale limfoamelor non – Hodgkin medicină 09.07.2019
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Legislația punitivă și sistemul penitenciar din Basarabia. 1812 -1864 istorie 09.07.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Tăierea mecanizată a viţei de vie în funcţie de sistemul de conducere a butucilor agricultură 09.07.2019
06.01.08 - Viticultură
D Perfecționarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante roșii tehnică 09.07.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Violența în familie: aspecte juridico-penale drept 09.07.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Finalitatea umanistă a valorilor juridice drept 09.07.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publice drept 09.07.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogice pedagogie 09.07.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportive pedagogie 09.07.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Fenomene optice și fotoelectrice în materiale anizotrope fizică-matematică 09.07.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevi din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologică psihologie 09.07.2019
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israel pedagogie 09.07.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Colita ulceroasă și patologia hepatică: interrelații clinice și paraclinice medicină 09.07.2019
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Particularităţile contabilităţii în instituţiile medico-sanitare publice la autofinanţare economie 09.07.2019
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artistic pedagogie 09.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modalităţi organizatorico-economice de eficientizare a managementului relaţiilor economice internaţionale economie 09.07.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Ingineria cristalelor clusterilor de carboxilat si polimerilor coordinativi homometalici FeIII si heterometalici FeIII/4f: sinteza, caracterizarea si studiul proprietatilor chimie 09.07.2019
01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
D Reglarea regimurilor hidric al solului și de nutriţie a tomatelor semănate în câmp deschis la irigarea prin picurar agricultură 09.07.2019
06.01.06 - Legumicultură
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământ pedagogie 09.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Manifestarea potențialului vital și conținutul aminoacizilor liberi în sânge la șobolani în dependență de rația alimentară și vârstă biologie 09.07.2019
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Morfobiologia și micropropagarea soiurilor de mur fără spini în Republica Moldova biologie 09.07.2019
03.00.05 - Botanică
D Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldova tehnică 09.07.2019
05.24.01 - Geodezie
D Studiul proprietăților reologice ale solurilor pentru evaluarea stării de tensiune-deformație a terenurilor de fundații tehnică 09.07.2019
05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
D Sinteza unor di- și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot și studiul activității biologice chimie 09.07.2019
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Retrospectiva şi prognoza fluctuaţiilor florei şi vegetaţiei Rezervaţiei Naturale de Stat „Pădurea Domnească” biologie 09.07.2019
03.00.05 - Botanică
D Sinteza terpenoidelor drimanice și homodrimanice cu unităţi structurale heterociclice și studiul activității antimicrobiene chimie 09.07.2019
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Procesul legislativ: reglementări naționale şi aspecte de drept comparat drept 09.07.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab) pedagogie 09.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dreptul la petiţionare în Republica Moldova drept 09.07.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Leadership și teambuilding ca factori ai activității eficiente a angajaților din organizație economie 09.07.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldov drept 09.07.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din Republica Moldova economie 09.07.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedice pedagogie 09.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Strategii de marketing în jurnalismul sportiv Ştiinţe ale comunicării 09.07.2019
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
DH Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației Republicii Moldova medicină 09.07.2019
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Interactiunea metodologiilor de educatie literar-artistica – educatie muzicala în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare pedagogie 09.07.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Constituirea arhitecturii oraşului fluvial Tiraspol, teză de doctor în arhitectură arhitectură 09.07.2019
18.00.02 - Arhitectura clădirilor civile, industriale şi agricole, tehnologii arhitecturale
D Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate tehnică 09.07.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Transformări sintetice ale acizilor ent-kaur-16-en-19-oic şi ent-trachiloban-19-oic chimie 09.07.2019
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învatamânt general psihologie 09.07.2019
19.00.05 - Psihologie socială