Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor


Autor: Pohilă Oleg
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Iurie Larii
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 februarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU 343.9:343.541(043.3)

Adobe PDF document 1.55 Mb / în română
200 pagini


Cuvinte Cheie

infracţiuni de exploatare sexuală, femei, copii, victime, criminalitate, factori criminogeni, personalitatea infractorului, măsuri de prevenire

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 212 titluri, 165 pagini text de bază, anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în analiza criminologică complexă a infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor. Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective: elucidarea dimensiunilor statistice şi a particularităţilor cri minologice ce se referă la infracţiunile din sfera exploatării sexuale a femeilor şi copiilor; identificarea şi analiza factorilor criminogeni; studierea caracteristicilor criminologice ale personalităţii infractorilor; relevarea şi analiza caracteristicilor specifice victimelor exploatării sexuale; profilarea măsurilor cu caracter general şi special-criminologic de prevenire a fenomenului exploatării sexuale a femeilor şi copiilor; abordarea complexului de măsuri victimologice orientat spre prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea constituie un studiu monografic complex cu referire la dimensiunile criminologice ale infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor, în baza căruia au fost identificate particularităţile şi tendinţele actuale ale acestui gen de criminalitate, analizaţi factorii criminogeni, caracteristicile infractorilor şi ale victimelor exploatării sexuale, în final fiind propuse o serie de măsuri menite să eficientizeze activitatea de prevenire a fenomenului investigat.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea şi analiza criminologică complexă a principalelor caracteristici specifice infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor, urmată de înaintarea unor concluzii şi propuneri menite să îmbunătăţească activitatea organelor de drept cu atribuţii şi competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii acestui fenomen.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul tratează în plan teoreticodoctrinar nu doar cele mai actuale probleme criminologice ale infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor, dar se axează şi pe înaintarea unor recomandări concrete, având ca obiectiv sporirea eficienţei activităţii de prevenire a fenomenului investigat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările formulate în lucrare îşi găsesc aplicabilitatea în realizarea unor noi studii ştiinţifice, în procesul de elaborare a normelor juridice, în programele de studii ale instituţiilor de învăţământ şi în activitatea organelor de drept orientată spre prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-DOCTRINARE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNILE DE EXPLOATARE SEXUALĂ A FEMEILOR ŞI COPIILOR
 • 1.1. Doctrina de specialitate autohtonă şi străină cu privire la fenomenul exploatării sexuale a femeilor şi copiilor
 • 1.2. Noţiunea şi natura social-juridică a exploatării sexuale a femeilor şi copiilor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE DE DREPT COMPARAT REFERITOARE LA EXPLOATAREA SEXUALĂ A PERSOANELOR
 • 2.1. Legislaţia statelor care incriminează în mod direct exploatarea sexuală a persoanelor
 • 2.2. Legislaţia statelor care incriminează indirect exploatarea sexuală a persoanelor
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNILOR DE EXPLOATARE SEXUALĂ A FEMEILOR ŞI COPIILOR
  li>3.1. Noţiuni generale şi dimensiuni statistico-criminologice cu privire la infracţiunile de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor
 • 3.2. Factorii criminogeni ai infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor
 • 3.3. Caracteristicile personalităţii infractorilor implicaţi în exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor
 • 3.4. Femeile şi copiii – victime ale exploatării sexuale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PREVENIREA INFRACŢIUNILOR DE EXPLOATARE SEXUALĂ A FEMEILOR ŞI COPIILOR
 • 4.1. Standarde juridice internaţionale în domeniul prevenirii exploatării sexuale a femeilor şi copiilor
 • 4.2. Măsuri generale şi special-criminologice de prevenire a infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor
 • 4.3. Măsuri de prevenire victimologică a infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI