Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiu comparat privind tratamentul juridico-penal al drogurilor în legislaţia ţărilor Uniunii Europene, României şi Republicii Moldova


Autor: Dorel Croitoru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vasile Dobrinoiu
doctor în drept, profesor universitar, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, România
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 343.57(4) (98) (478)

Adobe PDF document 1.41 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

droguri, stupefiante, narcotice, narcomanie, narcomani, toxicomani, narcobusiness, substanţe narcotice, substanţe psihotrope, precursori, trafic de droguri, spelunci, canabis, mac, opiu, heroina, cocaină, codeina, substanţele tranchilizante şi barbiturice, consum de droguri

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată problemelor de implementare în legislaţiile penale interne ale Republicii Moldova şi României a prevederilor actelor internaţionale în domeniul contracarării criminalităţii ce ţine de circulaţia şi consumul ilegal al drogurilor, armonizarea lor cu dispoziţiile penale interne ale altor state europene în vederea elaborării unui sistem coerent de combatere a acestui fenomen negativ atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Este evident faptul că de subiectul dat s-au preocupat mai mulţi autori, dar până în prezent încă nu a fost investigat aspectul comparativ al legislaţiei penale ce ţine de acest domeniu.

În lucrare sunt elucidate principalele probleme cu care se confruntă statele europene în procesul construirii unor sisteme penale eficiente din punct de vedere al stopării infracţiunilor privind stupefiantele. Autorul a analizat atât legislaţia penală în materia dată a Franţei, Olandei, Spaniei, Portugaliei, Italiei, Luxemburgului, Belgiei, Austriei, Germaniei, Danemarcei, Suediei Finlandei, Greciei, cât şi opiniile specialiştilor consacraţi în domeniu din ţările respective.

O atenţie deosebită a fost acordată analizei legislaţiei penale a Republicii Moldova şi României în sfera incriminării infracţiunilor privind drogurile prin prisma corespunderii lor normelor actelor internaţionale şi practicii combaterii eficiente a lor în ţările Uniunii Europene. Autorul scoate în evidenţă lacunele existente în sfera dată şi propune principalele căi de soluţionare ale lor. Totodată s-a acordat şi atenţia necesară elaborărilor ştiinţifice în domeniu realizate şi în Republica Moldova şi România, practicii judiciare a acestor ţări privitoare la infracţiunile legate de circulaţia. şi consumul ilegal de droguri, cercetării sub multiple aspecte a problemelor încadrării juridice ale acestor infracţiuni.

În baza analizei efectuate autorul înaintează un şir de propuneri şi recomandări menite să înlăture lacunele juridice şi să armonizeze legislaţiile penale interne ale Republicii Moldova şi României cu legislaţia internaţională şi legislaţiile ţărilor membre ale Uniunii Europene în domeniul incriminării faptelor infracţionale privind drogurile.

Rezultatele investigaţiei pot fi utilizate la elaborarea proiectelor de modificare a legislaţiei penale, precum şi pot contribui la studierea eficientă a problemelor de drept penal la facultăţile de drept ale României şi Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind tratamentul juridico-penal al drogurilor în documentele internaţionale şi în legislaţia ţărilor Uniunii Europene
 • 1. Referinţe istorice privind reglementarea internaţională a stupefiantelor
 • 2. Sistemul de represiune a traficului ilicit de droguri în documentele internaţionale:
 • a) Rolul documentelor Organizaţiei Naţiunilor Unite în reglementarea cadrului juridic internaţional a stupefiantelor
 • b) Aportul convenţiilor internaţionale în materia represiunii traficului ilicit de droguri
 • 3. Tratamentul juridico-penal al traficului ilicit de droguri în legislaţia ţărilor Uniunii Europene

CAPITOLUL II. Analiza juridico-penală a traficului ilicit de droguri în legislaţia României

 • 1. Noţiuni generale privind reglementarea juridică a activităţilor legale cu substanţele narcotice, psihotrope sau precursori în legislaţia României
 • 2. Conceptul, particularităţile şi tipurile infracţiunilor săvârşite în sfera traficului ilicit de droguri în legislaţia penală a României
 • 3. Unele aspecte teoretice şi practice privind încadrarea juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în sfera traficului ilicit de droguri: probleme şi soluţii
 • 4. Noţiunea, particularităţile şi cadrul juridic de reglementare a măsurilor de siguranţă cu caracter medical ce se iau faţă de toxicomani

CAPITOLUL III. Analiza juridico-penală a traficului ilicit de droguri în legislaţia Republicii Moldova

 • 1. Consideraţii generale privind cadrul de reglementare a circulaţiei legale a substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor în legislaţia Republicii Moldova
 • 2. Conceptul, particularităţile şi tipurile infracţiunilor săvârşite în sfera traficului ilicit de droguri în legislaţia penală a Republicii Moldova
 • 3. Unele probleme de calificare a faptelor de trafic ilicit de droguri în legislaţia Republicii Moldova
 • 4. Noţiunea, particularităţile şi cadrul juridic de reglementare a măsurilor de siguranţă cu caracter medical ce se aplică faţă de narcomani în Republica Moldova