Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ocrotirea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal


Autor: Maria Magdalena Neagu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vasile Dobrinoiu
doctor în drept, profesor universitar, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, România
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 343.4 (341.231.14)

Adobe PDF document 0.94 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

mediu, ecologie, infracţiune ecologică, sistematizarea infracţiunilor ecologice, clasificarea infracţiunilor ecologice, terorism ecologic, protecţia ecologiei, drepturile omului, vânatul ilegal, ecocid, securitatea ecologică, poluarea solului, poluarea atmosferei, poluarea apelor, regn animal, protecţia florei, protecţia faunei, politica penală

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată problemelor elaborării şi perfecţionării legislaţiei şi practicii juridico-penale a României şi Republicii Moldova în sfera ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal.

În conţinutul lucrării sunt concentrate şi comentate materialele de bază cu privire a complexul problemelor ştiinţifico-practice în domeniul dat. O atenţie deosebită este acordată perfecţionării politicii juridico-penale a Republicii Moldova şi României în sfera incriminării faptelor social periculoase care atentează la relaţiile sociale privind ocrotirea mediului, folosirea raţională a resurselor naturale. Elaborarea unui sistem integrat la nivel global de standarde şi norme de protejare a mediului prin mijloace de drept penal în scopul elaborării unei strategii coerente şi unitare a politicii penale de mediu în strânsă legătură cu crearea unui sistem unic de standarde în acest domeniu constituie scopul principal al investigaţiei realizate.

Lucrarea conţine analiza minuţioasă a unor probleme precum: noţiunea mediului, ecologiei, protecţiei mediului, dreptului omului la un mediu sănătos şi locul lui în sistemul drepturilor fundamentale ale omului, noţiunea infracţiunii de mediu, terorismului ecologic. Autorul evidenţiază problemele sistematizării infracţiunilor ecologice pentru ca, în final, elaborând criterii unice de clasificare, de a le include în legislaţia penală a României şi Republicii Moldova.

Rezultatele investigaţiei pot fi utilizate în cadrul procesului legislativ, precum şi de asemenea pot contribui la studierea eficientă a problemelor de drept penal la facultăţile de drept ale României şi Republicii Moldova

Cuprins


CAPITOLUL I Noţiunea mediului şi importanţa protejării lui
 • 1. Clarificări conceptuale
 • 2. Importanţa protejării mediului
 • 3. Sistemul măsurilor cu rol în activitatea de protejare a mediului

CAPITOLUl II Reglementări internaţionale privind ocrotirea juridică a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos

 • 1. Noţiunea dreptului omului la un mediu sănătos şi locul lui în sistemul drepturilor fundamentale ale omului
 • 2. Dreptul penal ca instrument de protejare a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi locul lui în sistemul mijloacelor juridice de ocrotire a mediului.
 • 3. Convenţia europeană privind protecţia mediului prin dreptul penal şi influenţa sa asupra activităţii de ocrotire a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos
 • 4. Repere asupra strategiei coerente de ocrotire penală a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos.

CAPITOLUL III Ocrotirea penală a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în România şi în Republica Moldova.

 • 1. Consideraţii generale cu privire la ocrotirea penală a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în România
 • 2. Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor care atentează la dreptul omului la un mediu sănătos conform dreptului penal al României.
 • 3. Caracteristica juridico-penală generală a infracţiunilor care atentează la dreptul omului la un mediu sănătos conform dreptului penal al Republicii Moldova
 • 4. Forme speciale de manifestare ale criminalităţii ce încalcă dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos.
 • 5. Perspective de reglementare în domeniul ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal.