Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte constituţionale ale formării culturii juridice în Republica Moldova în perioada de tranziţie


Autor: Serghei Zlobin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Anatolie Bantuş
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română
Adobe PDF document0.26 Mb / în rusă

Teza

CZU 342. 7: 334 012. 2

Adobe PDF document 1.22 Mb / în rusă
236 pagini


Cuvinte Cheie

cultură juridică, conştiinţă juridică, educaţie juridică, instruire juridică, informaţie juridică, comportament juridic, conduită juridică, conduită legală social-activă, ordine de drept, legalitate, activitate de creaţie legislativă, activitate de realizare a dreptului, instituţii de drept, norme constituţionale, aspecte constituţionale, activismul cetăţenilor, poziţie civică, nihilism juridic, ideologie juridică, demagogie juridică etc.

Adnotare

Lucrarea este consacrată cercetării complexe a influenţei normelor constituţionale şi a unor instituţii juridice asupra formării şi evoluţiei culturii juridice în Republica Moldova în perioada de tranziţie, utilizând realizările ştiinţei naţionale şi internaţionale în cercetarea constituţionalismului, precum şi elaborarea în baza acestora a unor recomandări de lege ferenda.

O atenţie deosebită se acordă particularităţilor de dezvoltare a statalităţii moldoveneşti, stării incipiente a formării culturii juridice în edificarea statului de drept în Republica Moldova, a bazelor ei constituţionale. Primul capitol al lucrării este consacrat rolului culturii juridice în dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova. Se reliefează acele elemente ale culturii juridice, care influenţează activ conştiinţa juridică şi aplicarea dreptului în practică. Se scoate în evidenţă rolul elementelor de bază şi funcţiile culturii juridice în dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova, unele particularităţi ale procesului de deformare a culturii juridice în perioada de tranziţie a Republicii Moldova. În acest plan se scot în evidenţă consecinţele negative ale procesului de deformare a culturii juridice.

În capitolul al doilea al lucrării se investighează conştiinţa juridică şi rolul acesteia în formarea culturii juridice în edificarea statului de drept în Republica Moldova în perioada de tranziţie. În acest context se cercetează esenţa principiului constituţional al legalităţii şi a respectării legilor de către cetăţeni în perioada de tranziţie în care se află Republica Moldova. O atenţie deosebită se acordă analizei poziţiei active civice a cetăţenilor şi influenţa acesteia asupra nivelului de respectare a normelor constituţionale.

Capitolul al treilea cuprinde analiza influenţei educaţiei juridice a cetăţenilor asupra formării culturii lor juridice în perioada de tranziţie în Republica Moldova. Se analizează detaliat asigurarea dreptului constituţional al cetăţeanului la informarea juridică, ca un factor important în ridicarea nivelului culturii juridice a cetăţenilor în Republica Moldova.

Semnificaţia practică poate fi remarcată, în primul rând, prin recomandările ştiinţifice destinate creşterii nivelului culturii juridice în contextul supremaţiei Constituţiei Republicii Moldova.