Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul strategic al costurilor (în baza materialelor întreprinderilor industriei prelucratoare din Republica Moldova)


Autor: Larisa Bugaian
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU [65.012.4:338.516]:664(478)

Adobe PDF document 1.88 Mb / în română
250 pagini


Cuvinte Cheie

cost, cheltuieli, clasificarea costurilor si a cheltuielilor, metode de managementul al costurilor, managementul costurilor, managementul strategic al costurilor, principii de organizare a sistemului de costuri, istem informational de management al costurilor, centru de responsabilitate, centru de cost, centru de profit, instrumente de management al costurilor, managementul costurilor pe centre de responsabilitate, calcularea costurilor în baza de activitati, managementul costurilor în baza de activitati

Adnotare

Prezenta teza are ca scop analiza sistemului existent de management al costurilor, studierea metodelor moderne de abordare strategica a managementului costurilor si propunerea modalitatilor si instrumentelor pentru implementarea acestor metode la întreprinderile agroalimentare din Moldova.

Pentru a atinge scopul propus în lucrare au fost analizate notiunile ce formeaza conceptul si metodologia managementului costurilor si evolutia sistemului mondial de management al costurilor si a rolului lui în întreprindere. Cercetarile efectuate la întreprinderile agroalimentare din Moldova au demonstrat ca în acest domeniu, accentul este pus pe metode traditionale de management al costurilor, care nu pot atinge acele scopuri strategice necesare pentru ca întreprinderea sa poata deveni competitiva într-un mediu concurential. Concluziile trase au permis argumentarea necesitatii de modificare a sistemului de management al costurilor la întreprinderile din Republica Moldova. S-a demonstrat ca nu se încearca a se diminua importanta abordarii traditionale a managementului costurilor, care a fost foarte utila managerilor pâna în prezent, în procesul de luare a deciziilor. Dar viziunea traditionala nu mai poate merge înainte, daca nu vor fi luate în considerare schimbarile mediului de afaceri, care si impun modificarea abordarii, bazata pe noi concepte si noi tipuri de gândire.

În teza a fost argumentat faptul ca noua abordare a managementului întreprinderii poate fi realizata doar în baza unui suport adecvat informational despre costuri si cheltuieli, întrucât, procesul decizional presupune numeroase informatii care trebuie elaborate, furnizate, interpretate si riguros controlate. Sunt necesare metodologii complexe de colectare, analiza si bugetare a costurilor întreprinderilor agroindustriale, care ar permite formarea bazei de date necesare pentru procesul managerial strategic si luarea corecta a deciziilor manageriale. Incorporarea principiului strategic în managementul costurilor reprezinta o necesitate a sistemului managerial contemporan si, totodata, o provocare, careia ar trebui sa i se dea curs pe scara larga, în regim de urgenta.

Reiesind din aceste considerente, în lucrare au fost determinate principiile si conditiile de implementare a unei noi abordari de management strategic al costurilor. Aceste noi metode de organizare a sistemului de management al costurilor depind de necesitatea de detaliere a informatiei si de scopurile strategice ale întreprinderii. Una din ele este organizarea administrarii întreprinderii si a subdiviziunilor ei în baza centrelor de responsabilitate. Aceasta sistema va permite managerilor de a detine informatie corecta despre produsele si serviciile companiei, despre functiile si subdiviziunile ei. Implementarea sistemului va aduce un aport de valoare atât la luarea deciziilor manageriale adecvate situatiei, cât si va asista procesul de îmbunatatire continua a performantelor întreprinderii.

O alta abordare este sistemul de management al costurilor în baza de activitati ABC. Acest sistem, alaturi de oportunitatile mai sus mentionate, permite de analiza si optimizarea functiilor manageriale, operationale si de suport ale întreprinderii prin masurare si rationalizarea activitatilor. Managementul costurilor ABM permite luarea deciziilor corecte atât în activitatea zi cu zi, cât si decizii de lunga durata, bazate pe informatie financiara si nonfinaciara, asista analiza detaliata a activitatilor si a lantului valoric.

În lucrare sunt elaborate metodologia de implementare a sistemului de management al costurilor bazat pe centre de responsabilitate si a sistemului de management al costurilor bazat pe activitati – ABC. Metodele de implementare ale sistemului depind de tipul întreprinderii, specializarea ei si sistemul informational propus.

Abordarile teoretice si recomandarile practice au fost implementate cu succes la întreprinderile din sectorul de prelucrare. Noile sisteme de management strategic al costurilor vor forma baza informationala decizionala si de evaluare a performantelor întreprinderii. .

CuprinsCAPITOLUL 1. Fundamente metodologice ale managementului strategic al costurilor
 • 1.1. Conceptul teoretic al managementului costurilor la întreprindere
 • 1.2. Evolutia sistemului de management al costurilor la întreprindere
 • 1.3. Managementul strategic al costurilor, contributia lui la procesul de luare a deciziilor de afaceri
 • 1.4. Noi instrumente si metode de management al costurilor pentru luarea deciziilor manageriale strategice

CAPITOLUL 2. Metode de calculare a costurilor la întreprinderile industriei prelucratoare din Republica Moldova
 • 2.1. Tendintele de dezvoltare a industriei prelucratoare în contextul sporirii competitivitatii economiei nationale
 • 2.2. Metode de calculare a costurilor în scopul luarii deciziilor la întreprinderile industriei prelucratoare
 • 2.3. Aplicarea lantului valoric în procesul decizional managerial strategic

CAPITOLUL 3. Sisteme de management strategic al costurilor pe centre de responsabilitate
 • 3.1. Centrele de responsabilitate - subsistem al întreprinderii
 • 3.2. Metodologia de implementare a managementului costurilor pe centre de responsabilitate
 • 3.3. Particularitatile sistemului de management al costurilor pe centre de responsabilitate la întreprinderile cu specializare tehnologica. Studiu de caz - S.A. „Piele”
 • 3.4. Particularitatile sistemului de management al costurilor pe centre de responsabilitate la întreprinderile cu specializare sectionala pe produse. Studiu de caz S.A. „Orhei-Vit”

CAPITOLUL 4. Sisteme moderne de management strategic al costurilor pe baza de activitati
 • 4.1. Metodologia de implementare a sistemului de costuri pe baza de activitati
 • 4.2. Sistemul de management strategic al costurilor pe baza de activitati
 • 4.3. Implementarea sistemului de management strategic al costurilor pe baza de activitati. Studiu de caz ÎM „Glass Container Company” S.A.