Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Controlul accesului și acțiunilor în sistemele informaționale


Autor: Danilescu Marcel
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.05.05 - Sisteme informaţionale
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victor Beşliu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 ianuarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română

Teza

CZU 004.056(043)

Adobe PDF document 3.57 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

Control acces, control acțiuni, obiecte, domenii, organizații, confidențialitate, integritate, tupluri, modelare XML

Adnotare

Structura tezei: introducerea, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia cu 78 titluri, 5 anexe, 128 pagini text de bază, inclusiv 21 de figuri și 17 tabele. Rezultatele sunt publicate în 11 lucrări.

Domeniul de studiu: Confidențialitatea și integritatea datelor și informațiilor.

Scopul tezei: Modelarea controlului accesului și a acțiunilor utilizatorilor asupra documentelor în format electronic, prin aplicarea politicilor bazate pe încredere.

Obiective: Utilizarea încrederii acordate membrilor organizațiilor, exemplificarea utilizării fluxurilor de lucru din organizații în scopul construirii politicilor bazate pe încredere, stabilirea condițiilor de interacțiune dintre obiect și subiect pe baza politicilor de încredere, definirea și crearea politicilor de control al accesului și acțiunilor, exemplificarea utilizării tehnologiei xml.

Noutatea și originalitatea științifică: S-a dezvoltat o nouă metodă, de asigurare a confidențialității și integrității datelor și informațiilor. Pentru prima dată au fost formalizate condițiile de încredere pe care trebuie să le îndeplinească un utilizator pentru a accesa un obiect și a interacționa cu acesta. Au fost create exemple de utilizarea documentelor în format xml.

Problema științifică soluționată: S-a creat o metodă de aplicare a încrederii acordate utilizatorilor pentru accesarea datelor și informațiilor din sistemele informatice ale organizației și modelarea proceselor informatice care acționează asupra acestora.

Semnificația teoretică: S-au creat noi paradigme (niveluri și valori de încredere) și s-au formalizat condițiile de aplicare a politicilor de încredere. S-au creat modele de aplicare a politicilor de control ale accesului și al interacțiunii dintre subiect (utilizator) și obiect, și s-au pus bazele unor cercetări ulterioare în domeniul controlului accesului, integrității și confidențialității datelor.

Valoarea aplicativă: În premieră au fost create modele noi, bazate pe încrederea în subiect, modele ce permit rafinarea și simplificarea controlului accesului, confidențialității și integrității datelor precum și a metodelor de proiectare și implementare ale acestora.

Implementarea: Rezultatele cercetării științifice au fost testate și implementate în cadrul proiectului PNCD-România, pentru Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură – Galați (I.C.D.E.A.P.A.).