Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.05.05 – Sisteme informaţionale


Paşaportul specialităţii:

Domeniul în care se conferă gradul ştiinţific:
Informatică, tehnică

Formula specialităţii:
Sistemele informaţionale sunt un domeniu marcat de trei direcţii ştiinţifice – informatică, tehnică, matematică şi sunt destinate cercetării, elaborării şi modernizării metodelor şi instrumentelor de informatizare a unităţilor social-economice (de diferite niveluri de ierarhie şi orientare funcţională) precum şi a societăţii în ansamblu; cercetării problemelor complexe ce ţin de informatizarea societăţii, contribuind la abordarea lor sistemică.

Sferele de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitarea cu specialităţile adiacente Cercetările ştiinţifice la specialitatea 01.05.05 sunt orientate la elaborarea metodelor, tehnologiilor şi instrumentelor necesare pentru crearea sistemelor şi subsistemelor informatice integrate spre deosebire de specialităţile 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 05.13.07, 05.13.12, 05.13.13, care prevăd investigaţii şi elaborări concrete cu aplicaţii la domenii concrete. Totodată, specialitatea 05.13.01, deşi abordează probleme similare, tratează aspecte prioritar teoretice şi în domenii tehnice.

Specificul cercetărilor în cadrul specialităţii 01.05.05 constă în orientarea lor la rezolvarea problemelor complexe de informatizare a unităţilor social economice de diferite niveluri de ierarhie, asigurând îmbunătăţirea soluţiilor cunoscute în domeniu.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Costaş Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, şef-catedră „Cibernetică şi Informatică Economică”, ASEM
  2. Bolun Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, decanul facultăţii „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ASEM
  3. Cotelea Vitalie, doctor în informatică, conferenţiar universitar la catedra „Cibernetică şi Informatică Economică”, ASEM

Recenzenţi:

  1. Anatol POPESCU, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, UTM;
  2. Svetlana COJOCARU, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător, director adjunct, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM