Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăţilor comerciale


Autor: Gheorghe Lupşă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Oleg Buga
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:339.138:334.722.8(498)(043.2)=135.11.94

Adobe PDF document 1.16 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

management, marketing, client, strategii de marketing, politici manageriale de marketing, servicii comerciale, servicii aferente

Adnotare

Teza tratează problematica complexă a managementului marketingului. Scopul principal îl constituie dezvoltarea teoretică a metodologiei organizării şi conducerii activităţii de marketing servicii şi argumentarea propunerilor pentru perfecţionarea actualului model managerial. Obiectul investigaţiilor îl constituie managementul marketingului serviciilor comerciale acordate de producatorii autohtoni şi sistemul managerial de marketing a intreprinderilor prestatoare de servicii în domeniul comercializării, exploatării şi intreţinerii autoturismelor din România.

În teză sunt studiate aspectele teoretice şi metodologice a sistemului naţional de management a marketingului serviciilor, dezvoltarea şi perfecţionarea lui. În cadrul investigaţiilor sunt analizate importanţa serviciilor şi locul acestora în economia naţională şi indeosebi a serviciilor prestate de intreprinderile producătoare de autoturisme.

S-a efectuat diagnosticul activităţii manageriale de marketing a serviciilor comerciale acordate de S.C. IATSA S.A. (Reprezentanţa Dacia − Renault Constanţa), s-a analizat eficienţa managerială de marketing a intreprinderii prestatoare de servicii comerciale – S.C. IATS.A. (reprezentanta Dacia-Renault ), sunt caracterizate politicile şi strategiile manageriale de marketing de la aceasta întreprindere.

S-au prezentat căile de perfecţionare a sistemului managerial de marketing servici în firma I.A.T.S.A. Constanţa (Reprezentanţa Dacia – Renault), fiind analizate metodele de perfectionare a sistemului respectiv şi direcţiile de imbunătaţire a acestora. Pentru a cunoaşte atitudinile subiecţilor faţă de serviciile oferite de IATSA au fost analizate, studiate şi extrapolarizate opiniile izolate şi frecvente, s-a utilizat un chestionar elaborat de autor. Punctele de plecare au fost considerate obiectivele cercetării şi tot aceste obiective au constituit un criteriu de care s-a ţinut cont în momentul aranjării întrebărilor şi testarea ipotezelor.

Rezultatele cercetării constituie informaţii a căror procesare permite managerilor elaborarea măsurilor de creştere a eficienţei utilizării factorilor de producţie avuţi la îndemână pentru a obţine performanţe economice superioare.

CuprinsCAPITOLUL 1. Baza teoretico-metodologică a managementului marketingului serviciilor în activitatea economică
  • 1.1. Obiectivele şi importanţa managementului marketingului serviciilor
  • 1.2. Concepţia managamentului marketing servicii
  • 1.3. Complexul de marketing servicii

CAPITOLUL II. Diagnosticul activităţii manageriale de marketing a serviciilor comerciale acordate de S.C. IATSA s.a. (reprezentanţa Dacia − Renault Constanţa)
  • 2.1. Analiza managerială a activităţii de marketing a serviciilor comerciale
  • 2.2. Eficienţa activităţii manageriale de marketing a serviciilor comerciale
  • 2.3. Politici şi strategii manageriale de marketing servicii

CAPITOLUL III. Căile de perfecţionare a managementului marketingului serviciilor comerciale în firma I.A.T.S.A. Constanţa (Reprezentanţa Dacia – Renault)
  • 3.1. Argumentarea politicilor şi strategiilor manageriale de marketing
  • 3.2 Metode de cercetare şi perfecţionare a activităţii manageriale de marketing servicii
  • 3.3 Rezumatul constatărilor şi recomandărilor privind activitatea managerială în domeniul marketingului

SINTEZA REZULTATELOR