Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Imunitatea de jurisdicție a statelor


Autor: Nica Alexandra
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Diana Sîrcu-Scobioala
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română
Adobe PDF document0.80 Mb / în engleză

Teza

CZU 341.6(043.3)

Adobe PDF document 2.24 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

imunitate de jurisdicție, contencios internațional, jurisprudență, Curtea Internațională de Justiție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, act jurisdicțional

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 165 surse, text de bază 153 pagini, 5 anexe. Rezultatele sunt reflectate în 13 publicații, printre care articole științifice, comunicate la conferințe de profil naționale și internaționale.

Scopul lucrării constă în analiza multidimensională a imunității de jurisdicție a statelor, cu identificarea accepțiunilor, definițiilor și a particularităților sale, prin studierea actelor adoptate de diverse jurisdicții naționale și internaționale la soluționarea unor spețe concrete.

Obiectivele cercetării: identificarea fazei actuale de afirmare a imunității de jurisdicție a statelor prin raportare la parcursul istorico-evolutiv; determinarea accepțiunilor imunității statului; definirea imunității de jurisdicție; conturarea abordărilor actuale ale imunității de jurisdicție a statelor în lumina jurisprudenței degajate de CIJ și de CEDO; elucidarea exemplelor de practică judiciară privind aplicarea imunității de jurisdicție a statelor în cauzele referitoare la despăgubiri pentru crime de război și împotriva umanității, pentru acte de tortură și de terorism.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în definitivarea unui studiu doctrinar național asupra imunității de jurisdicție a statelor, cu determinarea particularităților și limitelor de aplicabilitate ale acesteia, în special, prin analiza soluțiilor practice formulate de diverse jurisdicții naționale și internaționale.

Rezultatele obținute, care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în conceptualizarea principului imunității de jurisdicție a statelor în sistemul dreptului internațional public prin identificarea particularităților și limitelor sale de aplicare de către diverse instanțe naționale și internaționale, ceea ce conduce la clarificarea pentru teoreticienii și practicienii din domeniul dreptului a situațiilor în care instanțele statului-for urmează să recunoască statului reclamat imunitatea de jurisdicție, precum și excepțiile corespunzătoare, în vederea uniformizării aplicării acestei imunități și excluderii practicii judiciare divergente.

Semnificația teoretică a cercetării. Prezenta teză propusă spre susținere are caracter științific consolidat, fiind axată pe particularitățile și limitele de aplicare ale imunității de jurisdicție a statelor în contextul dreptului internațional public contemporan. Demersul științific dezvoltă o privire analitică asupra cauzelor soluționate de foruri naționale și internaționale, la cazul statelor per se, organelor lor și agenților care le reprezintă.

Valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea este destinată unui public inițiat în materia dreptului internațional public, dreptului contenciosului internațional, dreptului internațional al drepturilor omului, dreptului conflictelor armate. Prezenta teză este de interes pentru teoreticienii și practicienii din sfera dreptului și a justiției, oferind platformă solidă pentru reflecție asupra limitelor imunității de jurisdicție a statelor.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării, concluziile și recomandările definitivate pe parcursul efectuării studiului au fost valorificate în textele articolelor științifice publicate în reviste de specialitate în țară și peste hotare, aprobate în cadrul conferințelor de profil naționale și internaționale, discutate pe parcursul unor activități de formare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ, NORMATIVĂ ȘI JURISPRUDENȚIALĂ A IMUNITĂȚII DE JURISDICȚIE A STATELOR
 • 1.1. Considerații doctrinare privind imunitatea de jurisdicție a statelor
 • 1.2. Instrumente internaționale de reglementare a imunității de jurisdicție
 • 1.3. Acte legislative interne asupra imunității de jurisdicție
 • 1.4. Actul jurisdicțional de aplicare a imunității de jurisdicție a statelor
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

CAPITOLUL 2. AFIRMAREA PRINCIPIULUI IMUNITĂȚII DE JURISDICȚIE A STATELOR
 • 2.1. Aspecte istorico-evolutive ale imunității de jurisdicție a statelor
 • 2.2. Accepțiunile imunității statului
 • 2.3. Definirea imunității de jurisdicție
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2
CAPITOLUL 3. DILEMA IMUNITĂȚII DE JURISDICȚIE A STATELOR ÎN PRACTICA INSTANȚELOR INTERNAȚIONALE
 • 3.1. Abordări actuale ale imunității de jurisdicție a statelor în lumina hotărârilor Curții Internaționale de Justiție
 • 3.2. Imunitatea de jurisdicție prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CAPITOLUL 4. IMUNITATEA DE JURISDICȚIE A STATELOR ÎN LUMINA PRECEDENTULUI JUDICIAR NAȚIONAL
 • 4.1. Imunitatea de jurisdicție a statelor în contextul despăgubirii pentru crime de război și împotriva umanității
 • 4.2. Imunitatea de jurisdicție a statelor în contextul despăgubirii pentru acte de tortură și de terorism
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
LISTA BIBLIOGRAFICĂ
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI