Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Poalelungi  Mihail, doctor habilitat, profesor universitarPoalelungi Mihail, doctor habilitat, profesor universitarTeze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Imunitatea de jurisdicție a statelor 12.00.10 ICJPS membru CSS
conducător
Sîrcu-Scobioala Diana
16.06.2022
D Contribuirea justiției tranziționale la instaurarea Statului de drept într-o societate post-conflictuală 12.00.10 ULIM preşedinte CSS
conducător
Gamurari Vitalie
16.06.2022
D Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgiei 12.00.10 Universitatea de Studii P... conducător 05.07.2022
D Tribunalele penale naţionale internaţionalizate 12.00.10 ICJPS preşedinte CSS
conducător
Balan Oleg
09.09.2022
D Libertatea de gândire în contextul articolului 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului 12.00.10 ULIM conducător 16.12.2022

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri şi ameninţări asupra securităţii Republicii Moldova 12.00.10 Universitatea de Studii P... conducător 25.06.2021