Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cauia   Alexandru, doctor, conferenţiar universitarCauia Alexandru, doctor, conferenţiar universitarTeze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Validitatea tratatelor internaționale ca garant al realizării principiilor și normelor de drept internațional 12.00.10 USM membru CSS
conducător
Osmochescu Nicolae
29.10.2022
D Libertatea de gândire în contextul articolului 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului 12.00.10 ULIM referent
conducător
Poalelungi Mihail
16.12.2022

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Statutul juridic al companiilor militare și de securitate private în cadrul conflictelor armate contemporane 12.00.10 ULIM conducător 01.07.2022
D Cadrul normativ internațional în materie de securitate în contextul crizelor regionale 12.00.10 ULIM conducător 04.10.2021