Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sisteme de suport decizional pentru identificarea și diminuarea riscurilor cibernetice în infrastructuri critice


Autor: Buzdugan Aurelian
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.05.01 - Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Gheorghe Căpăţână
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document1.02 Mb / în română
Adobe PDF document1.07 Mb / în engleză

Teza

CZU 004.056(043.3)

Adobe PDF document 2.91 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

sisteme suport decizionale, infrastructuri critice, managementul riscurilor cibernetice, sistem limbaj, sistem de prezentare, dimensiune umană, model pentru evaluarea maturității securității cibernetice, baza de cunoștințe, sistem formal metric inteligent, arhitectura aplicației

Adnotare

Structura tezei: Teza constă din Introducere, trei capitole, concluzii și recomandări. Bibliografia cuprinde 191 de titluri. Lucrarea conține 131 de pagini de text de bază, 17 figuri, 4 tabele și 7 anexe. Rezultatele obținute au fost publicate în 28 de lucrări științifice cu un volum de peste 7 coli autor.

Scopul: dezvoltarea, evaluarea și validarea potențialului și a utilizării SSD în gestionarea riscurilor cibernetice în IC.

Obiective de cercetare: evaluarea utilizării SSD în gestionarea riscurilor în contextul IC; identificarea elementelor și a cerințelor specifice pentru dezvoltarea conceptului de SSD în corelare cu contextul dictat de cerințele de siguranță și securitate în IC; evaluarea factorilor și impactul acestora asupra eficienței percepute a sistemelor informaționale; dezvoltarea și validarea unui model, sistem formal metric inteligent și aplicație pentru evaluarea maturității securității cibernetice în IC; evaluarea și propunerea recomandărilor privind cadrul legal de securitate cibernetică a IC în Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică: un concept SSD, un model de evaluare a maturității securității cibernetice și a eficienței SSD, o bază de cunoștințe, un sistem formal metric inteligent și un prototip software ce implementează acest sistem. Prototipul permite totodată aplicarea modelului de evaluare a securității cibernetice și prezintă rezultatele printr-o interfață ușor de utilizat și metrici ușor de înțeles.

Principala problemă științifică rezolvată: asigurarea securității cibernetice IC printr-o soluție inovativă bazată pe un concept de SSD dezvoltat ca modul și destinat identificării, clasificării și managementului riscurilor cibernetice în IC.

Semnificația teoretică: A fost dezvoltat un concept de SSD pentru evaluarea maturității securității cibernetice. Conceptul este suplimentat de un model aplicabil pentru evaluare externă sau autoevaluare a securității cibernetice IC. Adițional, a fost dezvoltat un sistem formal metric inteligent și un prototip software care implementează procesul de evaluare selectat.

Valoarea aplicativă: un model pentru evaluarea eficienței SSD, un sistem formal metric inteligent și un prototip software.

Implementarea rezultatelor științifice: Modelul SSD a fost premiat cu Medalia de bronz la Salonul Internațional al Inovării și Cercetării Științifice CadetINOVA 2021, Medalia de bronz la Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” 2022, avizat pozitiv de Administrația Slovenă pentru Securitate Nucleară, Institutul Național de Metrologie din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, precum și inclus în curriculumul de master al disciplinei „Securitate nucleară și radiologică” din cadrul UTM. Dreptul de autor privind sistemul formal metric inteligent a fost înregistrat la AGEPI.

Cuprins


1. IMPACTUL SECURITĂTII CIBERNETICE ASUPRA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
 • 1.1. Infrastructuri critice și societatea digitală
 • 1.2. Securitatea cibernetică în Republica Moldova
 • 1.3. Gestionarea riscurilor cibernetice în domenii cu risc sporit
 • 1.4. Sisteme suport decizionale
 • 1.5. Impactul digitalizării în domeniul medicinii
 • 1.6. Securitatea cibernetică în domeniul nuclear și radiologic
 • 1.6.1. Context și motivație
 • 1.6.2. Legislația națională
 • 1.7. Concluzii la capitolul I

2. SISTEM SUPORT DECIZIONAL PENTRU MANAGEMENTUL RISCURILOR CIBERNETICE ÎN INFRASTRUCTURI CRITICE
 • 2.1. Utilizarea sistemelor suport decizionale în managementul riscurilor cibernetice. Analiza sistematică a literaturii
 • 2.1.1. Definirea întrebării și protocolul de cercetare
 • 2.1.2. Efectuarea analizei. Identificarea cercetărilor existente
 • 2.1.3. Extragerea datelor
 • 2.1.4. Sinteza narativă
 • 2.2. Particularitățile managementului riscurilor cibernetice în infrastructuri critice
 • 2.2.1. Factorul uman
 • 2.2.2. Publicul țintă
 • 2.2.3. Reziliență
 • 2.2.4. Modelare și simulare
 • 2.2.5. Complexitate și interdependență
 • 2.3. Arhitectura sistemelor suport decizionale
 • 2.3.1. Sistemul limbaj
 • 2.3.2. Sistemul de prezentare
 • 2.4. Rolul dimensiunii umane
 • 2.4.1. Dimensiunea umană în sistemele informaționale
 • 2.4.2. Sistem suport decizional pentru organizații cu risc sporit
 • 2.4.3. Automatizarea procesului de luare a deciziilor
 • 2.5. Concluzii la capitolul II

3. MODELUL DE EVALUARE A NIVELULUI DE MATURITATE A SECURITĂȚII CIBERNETICE
 • 3.1. Un model de evaluare pentru maturitatea securității cibernetice
 • 3.1.1. Stadiul cercetărilor în acest domeniu
 • 3.1.2. Modelul de maturitate a securității cibernetice
 • 3.1.3. Sistemul formal metric inteligent ce implementează modelul
 • 3.1.4. Conceptul de aplicație TI ce implementează modelul
 • 3.1.5. Postura securității cibernetice
 • 3.2. Integrarea securității cibernetice în dispozitivele și serviciile din medicină
 • 3.2.1. Securitatea și siguranța în domeniul medicinii
 • 3.2.2. Politica și cultura de securitate
 • 3.2.3. Viitorul securității cibernetice în domeniul medicinii
 • 3.3. Aplicabilitatea modelului pentru evaluarea dezvoltării programelor de securitate cibernetică
 • 3.3.1. Maturitatea securității cibernetice în Moldova
 • 3.3.2. Evoluții în securitatea cibernetică
 • 3.4. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
Anexe
Declarație de răspundere
Curriculum Vitae