Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chiriac Liubomir, doctor habilitat, profesor universitarChiriac Liubomir, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol
Abilitare:9 decembrie 2005, nr.14
Specialităţi abilitate: 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Suportul Informațional al Sistemului Decizional în Situații Excepționale 05.13.13 ULIM referent
conducător
Leahu Tudor
17.03.2023
D Utilizarea tehnologiilor informaționale la elaborarea algoritmilor criptografici și algebrici 01.05.04 USM referent
consultant
Şcerbacov Victor
conducător
Corlat Andrei
21.04.2023

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Metodologia studierii în învățământul superior a tehnologiilor de protecție și securitate a informației 13.00.02 UST conducător 30.09.2022
D Formarea și dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive 13.00.01 UST conducător 28.02.2020
D Bucle Moufang comutative cu condiții de finitudine 01.01.06 UST consultant
conducător
Sandu Nicolae
23.11.2018
D Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare” 13.00.02 UST conducător 28.12.2016
D Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiple 01.01.04 UST conducător
consultant
Cioban Mitrofan
22.12.2015
D Tehnologii informaţionale în procesul de predare-învăţare a informaticii 13.00.02 UST conducător 29.06.2006