Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chiriac Liubomir, doctor habilitat, profesor universitarChiriac Liubomir, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol
Abilitare:9 decembrie 2005, nr.14
Specialităţi abilitate: 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia studierii în învățământul superior a tehnologiilor de protecție și securitate a informației 13.00.02 UST conducător 15.07.2022
D Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători) 13.00.02 UPSC preşedinte CSS
conducător
Cioban Mitrofan
conducător
Lupu Ilie
07.10.2022

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea și dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive 13.00.01 UST conducător 28.02.2020
D Bucle Moufang comutative cu condiții de finitudine 01.01.06 UST consultant
conducător
Sandu Nicolae
23.11.2018
D Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare” 13.00.02 UST conducător 28.12.2016
D Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiple 01.01.04 UST conducător
consultant
Cioban Mitrofan
22.12.2015
D Tehnologii informaţionale în procesul de predare-învăţare a informaticii 13.00.02 UST conducător 29.06.2006