Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chiriac Liubomir, doctor habilitat, conferenţiar universitarChiriac Liubomir, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Abilitare:16 februarie 2012, nr.1563
Specialităţi abilitate: 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Abordări metodice privind aplicarea complexă a tehnologiilor computaţionale în procesul de predare-învăţare a compartimentului „Modelare şi metode de calcul” în cursul liceal de informatică 13.00.02 UST conducător 03.10.2013
D Tehnologii informaţionale în procesul de predare-învăţare a informaticii 13.00.02 UST conducător 29.06.2006