Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Sentinţa în procesul penal al Republicii Moldova


Autor: Artur Airapetean
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Iurie Sedleţchi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română
Adobe PDF document0.32 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

sentinţa instanţei de judecată, Sentinţa judecătorească, Sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei,Sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei şi cu liberarea de executarea ei, Sentinţa de condamnare fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penala, Sentinţa de achitare, Sentinţa de încetare a procesului penal, Sentinţa de aplicare a unor măsuri de constrângere cu caracter medical, Sentinţa de clasarea procedurii privind aplicarea masurilor de constrângere cu caracter medical, Sentinţei in cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei măsurilor de constrângere cu caracter medical, Sentinţa de respingere a cererii de revizuire

Adnotare

Teză pentru conferirea gradului ştiiţific de doctor în drept la specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal), Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 2007, Manuscris.

Scopul cercetării ştiinţifice propus în teza de doctor constă în examinarea fundamentelor teoretice şi problemelor practice la deliberarea sentinţei judecătoreşti în procesul penal.

La etapa actuală problema sentinţei judecătoreşti se studiază superficial: sentinţa se studiază, fără divizarea particularităţilor ei specifice sau se examinează doar anumite părţi componente ale sentinţei (de exemplu, pedeapsa) fără a lua în consideraţie faptele lichidării tuturor încălcărilor depistate ale legislaţiei, recuperarea prejudiciului material, aplicarea măsurilor de prevenire a infracţiunilor.

În lucrare sunt elucidate divergenţele esenţiale, întâlnite în structura legii procesual-penale în vigoare, obiecţiile, inexactităţile, de asemenea, s-au propus posibile corectări. Sperăm că această lucrare va cointeresa cititorul nu doar prin tematica sa, care de fapt se referă la problemele esenţiale teoretice şi practice ale procesului penal, dar şi prin specificul extraordinar al abordării problemelor, concepţiilor netradiţionale, multitudinii materiei normative şi teoretice.

Scopul cercetării constă în faptul că în baza analizei efectuate, conform cerinţelor dezvoltării sociale, se propun anumite soluţionări ale problemelor teoretice şi practice esenţiale ale deliberării sentinţei, menită să ocrotească persoanele, societatea şi statul.

Prezenta lucrare nu pretinde să elucideze toate problemele atinse. În primul rând sunt analizate acele probleme, care sunt mai puţin studiate în literatura de specialitate, dar în acelaşi timp reprezintă un interes imens teoretic şi practic.

În lucrare sunt luate în consideraţie actele normative în vigoare la 1 Martie 2007.

Cuprins